Postoj ku koronavírusu: Mentálne nastavenie človeka je pri každom riziku kľúčové!

Koronavírus – je aktuálne horúcou témou a rizikom, ktorý z globálneho sveta v roku 2020 smutne dorazil aj na Slovensko. Nakoľko je to nemilá novinka, odráža sa to aj na extrémnosti informovanosti k nemu – buď je informácií primálo alebo priveľa. Podľa hesla – menej niekedy znamená oveľa viac, ambíciou nasledovného textu je apelovať na kritické myslenie, zdravý sedliacky rozum a pragmatický postoj MÚDREHO človeka ako uvedené riziko čo najlepšie zvládnuť.
Mentálne nastavenie človeka je pri každom riziku kľúčové.

Zdroj: Pixabay.com

Mentálne nastavenie človeka je pri každom riziku kľúčovou prípravou. Aj preto pribúda stále viac odborníkov – mentálnych trénerov a kaučov, ako aj mentorov.

Odporúčam zvážiť čokoľvek motivačne užitočné (inšipiračné, povzbudzujúce a pozitívne) pre čitateľa aj z nasledovnej úvahy k zvládaniu problému podľa analýzy obsahu z filozofického (filozofia = ľúbenie múdrosti s antického Grécka, lebo phileo – ľúbiť, Sophia – múdrosť) postoja ku koronavírusu:

 • K-ritika
 • O-dstup
 • R-iziko
 • O-brana
 • N-ebezpečná nákaza
 • A-mbícia
 • V-vírus
 • I-munita
 • R-ešpekt
 • U-vedomelo
 • S-spoločne

1. Kritika

Kritika vždy u obyvateľstva bola, je a bude, ako nutný nástroj k vyššej kvalite. Kritické myslenie vždy prispieva k najvyššej kvalite.

Koronavírus si vyžaduje zodpovednosť: Byť maximálne obozretným voči riziku koronavírusu a zodpovedne rešpektovať prevenciu podľa odborníkov. Kritika i sebakritika je lepšia ako podceňovanie.

2. Odstup

V prvom rade si treba zachovať logický nadhľad, odstup a múdry postoj k veci. Je dôležité byť informovaný a dodržiavať opatrenia, pravidlá a reguly usmernení zo strany štátu a kompetentných (napr. hlavný hygienik, virológovia, lekári, vedci).

3. Riziko

Keďže ide o nový typ vírusu, ktorý sa rozmohol celosvetovo a niet naň zatiaľ priamy a presný liek, je koronavírus vážnym rizikom.

Koronavírus je však len jedno z mnohých rizík v živote človeka, netreba sa z toho zblázniť a preháňať to s prehnanými opatreniami.

4. Obrana

Obranou je najmä primeraná prevencia a príkladná osobná sebadisciplína v dodržiavaní opatrení na zníženie rizika nákazy koronavírusom.

V rodine, práci i ostatnom okolí prísne dodržiavať hygienu i ohľaduplnosť voči ostatným ľuďom (napr. vyhýbať sa veľkým skupinám ľudí a hustejšej verejnosti, starať sa o vlastné zdravie – cvičiť, hýbať sa, otužovať sa, kašlať a smrkať nie do ruky – ale do papierovej vreckovky alebo do rukáva, nosiť ochranné rúško, atď.).

5. Nebezpečná nákaza

Homo sapiens – riešil a rieši a bude riešiť aj rôzne nebezpečenstvá.

Koronavírus je nebezpečnou nákazou, ale ľudstvo doteraz vo svojej 3-tisícročnej evolúcii už má skúsenosti s mnohými (staršie – napr. mor, cholera, tuberkulóza; novšie – napr. aids, mers, sars) nákazami.

Časť z nej je univerzálne platných, časť z nich – špeciálne tie najúčinnejšie - treba ešte objaviť (robia na tom vedci; vakcína proti koronavírusu, podľa niektorých odhadov optimistov, by mala byť vyvinutá do konca roku 2020).

Teraz je jar a blíži sa leto, pričom plaží, že čím vyššia je teplota a sucho v ovzduší, tým nižšia šanca – aby koronavírus prežil.

6. Ambícia

Ambícia znamená cieľ. Cieľom by malo byť v boji proti koronavírusu dočasne si kúpiť čas a oddialiť bezprostredné riziko (prevencia) i naučiť sa liečiť túto novodobú pliagu ľudstva (od diagnózy k terapii) a úspešne ju zvládať.

7. Vírus

Vírus - aj v počítači, aj v ľudskom tele - sa nedá odstrániť ihneď, do minúty alebo hodiny, ale trvá to dlhšie.

Koronavírus nezmizne zo Slovenska ani za deň, ani za týždeň, ani za mesiac. Treba si to uvedomiť a obrniť sa primeranou trpezlivosťou.

Ide o dlhodobejšie riziko, ktoré treba brať vážne a vhodne sa adekvátne správať. Primerane – ani veľa, ani málo, aby sa nám nič nestalo.

8. Imunita

Imunita je individuálna a veľmi rozdielna u každého človeka. Prečo? Lebo každý z nás je jedinečný originál a už sto ľudí často predstavuje aj sto rôznych chutí a ingrediencií.

A čo potom tisíce, milióny a miliardy? Na planéte Zem v súčasnosti žije už takmer 8 miliárd ľudí v cca 200 štátoch sveta. Koronavírus zatiaľ prenikol už do viac ako polovice týchto krajín.

9. Rešpekt

Rešpekt znamená aj sebadisciplínu a predstavuje aj povinnosť strpieť diskomfort v praxi.

Dôsledne a minimálne sa chrániť pred koronavírusom – nielen sebecky v najmilovanejšej akciovej spoločnosti sveta JA, ale aj maximálne s ohľadom na všetkých ľudí okolo nás – s vyšším hodnotovým princípom MY.

10. Uvedomelo

K úspechu v riešení nestačí najmä konať smelo, ale treba aj uvedomelo. Uvedomiť si rozsah, rozmer, riziko i nebezpečenstvo vážnosti hrozby zvanej koronavírus, pomáha aj prienik a kombinácia názorov rôznych odborníkov.

Odporúčam porovnať preto nasledovné trio informácií k meritu veci po línii stanovisko štátu, virológa i lekára Tu:

11. Spoločne

Spoločnými silami ľudstvo doteraz dokázalo vždy viac ako iba schopnosťou jednotlivca.

Nielen preto anglické slovo TEAM v sebe kóduje racionálny rozmer „Together Everyone Achieves More“ (spoločnými silami každý z nás dosiahne viac – po slovensky obdobne a na Slovensku aj analogicky: Viac hláv = viac rozumu).

Veľká časť populácie na Slovensku podlieha priveľmi vplyvu virtuálneho sveta (masmédiá, sociálne siete, internet) namiesto múdrej preferencie hodnôt reálneho sveta (skutočný život).

Virtuálny svet vedie k pohodlnosti až lenivosti a maximalizácii komfortu za každú cenu.

Koronavírus nabáda k pokore a povinnosti dočasne strpieť aj diskomfort a byť usilovnejším (nie lenivým) k úcte ku všetkému živému viac ako k neživému.

Prečo? Lebo živý organizmus (človek, fauna a flóra) bol, je a bude vždy viac ako akýkoľvek neživý mechanizmus (stroj, počítať, robot, umelá inteligencia)


Mohlo by vás zaujímať:

Ako postupuje koronavírus v tele? Pľúca prestávajú dodávať kyslík, organizmus sa rozpadá ako domino!

Inkubačná doba nového koronavírusu SARS-CoV-2 je 5 dní, tvrdia vedci v novej štúdii