Onkologickí pacienti počas pandémie: najviac ohrozenými ochorením COVID-19 sú pacienti s týmito diagnózami!

Onkologickí pacienti majú všeobecne slabší imunitný systém, preto patria počas pandémie koronavírusu medzi najohrozenejšie skupiny. Ktoré onkologické ochorenia sú najviac rizikové a ako postupovať, ak podstupujete onkologickú liečbu alebo ste po nej?
Onkologickí pacienti počas pandémie COVID-19

zdroj: needpix.com

Medzi najviac ohrozených ochorením COVID-19 patria pacienti s hematologickými malignitami – Hodgkinov lymfóm, chronickou lymfocytárnou leukémiou, akútnou myeloidnou leukémiou, akútnou lymfoblastickou leukémiou a mnohopočetným myelómom.

Vo zvýšenom riziku sú tiež tí, ktorí podstupujú aktívnu chemoterapiu a pacienti po transplantácii kostnej drene. Títo pacienti majú zníženú imunitu, ktorá je sprievodným javom liečby, ale môže pretrvávať dlhšiu dobu po jej skončení. To zvyšuje náchylnosť na infekciu.

Onkologický pacient s podozrením na COVID-19

Onkologickí pacienti, hlavne tí, ktorí majú aktívne onkologické ochorenie, alebo sú na aktívnej onkologickej liečbe, majú často horúčky spojené s postihnutím horných dýchacích ciest.

V súčasnej situácii je potrebné u každého s typickými prejavmi myslieť na potenciálne ochorenie COVID-19. V prvom kroku treba kontaktovať svojho ošetrujúceho onkológa.

Pacienti, ktorí nemajú aktívne onkologické ochorenie alebo nie sú aktívne liečení, by mali v prípade akútnej infekcie v prvom kroku kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Všetko je potrebné riešiť po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej konzultácii, v žiadnom prípade sa neodporúča bez konzultácie ísť do ambulancie, na urgentný príjem alebo do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia.

V prípade, že sa jedná o akútny stav, kontaktujte RZP.

Odporúčania onkologickým pacientom počas pandémie COVID-19

Pre onkologických pacientov po liečbe a pacientov na dlhodobej hormonálnej liečbe:

  • Odkladajú sa kontrolné návštevy po skončení liečby.
  • Akékoľvek otázky, zdravotné problémy či predpísanie receptu treba konzultovať s ošetrujúcim onkológom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a vyhnúť sa neohlásenej návšteve ambulancie, cestovaniu.

Pre onkologickcých pacientov na aktívnej protinádorovej liečbe:

  • Rovnako je odporúčané akékoľvek otázky, zdravotné problémy či predpísanie receptu konzultovať s ošetrujúcim onkológom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, vyhnúť sa neohlásenej návšteve ambulancie, cestovaniu.
  • Pred plánovanou liečbou (ambulantnou alebo hospitalizačnou) je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ambulanciu alebo oddelenie a uistiť sa, že termín platí, že sú k dispozícii lieky.
  • Dôležité je chrániť seba aj okolie častou hygienou rúk, dodržiavať zásady hygieny pri kašlaní, čistení nosa a vyhýbať sa návštevám chorých ľudí.

Liga proti rakovine odporúča onkologickým pacientom a ich príbuzným možnosť konzultácií s odborníčkou v oblasti verejného zdravia, onkopsychologičkou – PhDr. Andreou Križanovou PhD. v Onkoporadni na telefónnom čísle 0800 11 88 11 každý deň aj počas víkendov medzi 18.00 – 19.00 hod.


Prečítajte si aj:

Rakovina u detí: rodičia, všímajte si tieto nenápadné príznaky!

Rýchlotesty na koronavírus: sú naozaj neúčinné? Aký je rozdiel medzi rýchlotestom a laboratórnou diagnostikou COVID-19?