Metóda TRE® – jednoduchý a efektívny nástroj prinavrátenia psychickej a fyzickej pohody

Cítili ste už niekedy v priebehu života, že sa vám pri stresujúcich a vypätých situáciách, ako je napríklad vystúpenie na verejnosti, chveje hlas, alebo dokonca celé telo? Pozorovali ste na sebe len mierne neovládateľné chvenie, alebo bol váš tras tak intenzívny a výrazný, až ste mali pocit, že ho každý na vás vidí? A pritom, práve v tej situácii ste potrebovali pôsobiť skôr sebaisto a presvedčivo. Viete, čo sa s vami dialo?
Metóda TRE®

Zdroj: súkr.archív

Vaše telo malo v sebe príliš veľa napätia, ktoré ste už nevedeli uniesť a telo ho potrebovalo uvoľniť. A viete, že sa vám už takéto situácie nemusia opakovať? Ale ako na to?

Jednoducho si ľahnite na podložku a vytraste sa. Znie to celkom jednoducho, však? Ono to je naozaj celkom jednoduché.

Niekomu stačí len pár stretnutí s poskytovateľom unikátnej metódy TRE® a už za relatívne krátky čas dokáže regulovať svoje napätie v tele aktivovaním tzv. neurogénneho chvenia, a užívať si tak naplno benefity tejto zaujímavej metódy.

Kde vznikla metóda TRE®?

Metóda TRE® (v preklade tension/trauma release exercises) je unikátna metóda práce s telom, kedy sa sériou jednoduchých cvikov aktivuje prirodzený reflex svalového trasu (neurogénne chvenie).

Trasenie uvoľňuje prebytočné napätie vo svaloch a pomáha upokojovať nervový systém.

Zakladateľom metódy TRE® je Dr. David Berceli, PhD., expert na problematiku spracovania traumatických zážitkov a riešenie konfliktov.

Jeho odborné znalosti a praktické skúsenosti získané počas pracovných pobytov vo vojnových oblastiach ho postupne viedli k vynájdeniu série aktivačných cvičení spúšťajúcich neurogénne chvenie, ktoré následne aktivuje regeneračné procesy v tele.

Metódu pôvodne aplikoval najmä u traumatizovaných ľudí, no následne sa ukázalo, že tento nástroj je výrazne efektívny u každého, kto pociťuje, prípadne má prejavy fyzického a psychického napätia a stresu.

Metóda je v súčasnosti známa už vo viac ako 60 krajinách sveta a má cez 1000 certifikovaných poskytovateľov. Stále väčšiu obľubu si získava u psychológov a fyzioterapeutov, najmä vďaka širokému spektru pozitívnych účinkov na telo aj dušu.

Cieľom Dr. Berceliho je schváliť metódu TRE® ako oficiálnu terapeutickú pomôcku, z tohto dôvodu prebieha v danej oblasti aj monitorovaný klinický výskum.

Čo je to neurogénne chvenie?

Neurogénne chvenie je fyziologická reakcia organizmu na stresujúcu situáciu. Tento mechanizmus je spoločný pre všetky cicavce.

V prírode bola viackrát zachytená situácia, keď u divokého zvieraťa došlo k samovoľnému chveniu v prípade, že sa mu podarilo uniknúť zo život ohrozujúcej situácie.

Neurobiológ Robert Sapolsky napísal knihu s názvom - Prečo zebry nedostávajú vredy (Why Zebras Don't Get Ulcers), kde popisuje ako zebry a iné zvieratá vedia prirodzene uvoľniť nadbytočný stres trasením.

V organizme sa totiž počas hrozby (stresujúcej situácii) aktivuje autonómny sympatický nervový systém, čím dochádza k uvoľneniu stresových hormónov pomáhajúcich organizmu pohotovo a rýchlo reagovať na hrozbu.

Podľa situácie sa u ohrozeného jedinca prejaví buď reakcia útoku (agresia), úteku (strach), alebo určitej paralýzy (stuhnutosti). Keď však hrozba pominie, organizmus sa snaží vrátiť do východiskového harmonického stavu.

Metóda TRE®  ako sa cvičí

Zdroj: súkr.archív

Dochádza k aktivácií vnútorných fyziologických mechanizmov, ku ktorým patrí práve neurogénne chvenie, čím si zabezpečuje organizmus uvoľnenie nadbytočného napätia a kalibráciu neuroendokrinného systému.

Pri praktizovaní metódy TRE® je pozorované chvenie najmä v oblasti panvy, kde dochádza k aktivovaniu štvorhlavého bedrovodriekového svalu – tzv. Musculus Iliopsoas.

Tento sval je podľa Liz Koch, odborníčky na svaly panvového dna, orgán vnímania tvorený bio-inteligentným spojivovým tkanivom a doslova stelesňuje náš najhlbší pud na prežitie.

Tento sval je dôležitý pre naše celkové zdravie, vitalitu, energiu a emocionálnu stabilitu. Je to jediný sval, ktorý priamo spája chrbticu s dolnými končatinami, používame ho pri kráčaní a udržuje nás vo vzpriamenej pozícií.

Okrem toho je to sval, ktorý súvisí so stresovou reakciou útok/útek/stuhnutie (flight/fight/freeze) a je prepojený s mozgovým kmeňom.

Konkrétne, keď čelíme hrozbe, odošle sa správa do amygdaly v limbickom systéme mozgu, ktorá pošle informáciu do mozgového kmeňa, aby sa aktivovala reakcia útok/útek/stuhnutie.

Do činnosti sa tak následne zapája práve musculus iliopsoas. Po pominutí hrozby sa prípadné neurogénne chvenie rovnako aktivuje práve v mozgovom kmeni.

Narušená stresová reakcia u ľudí

V súčasnej dobe je však fyziologická reakcia organizmu na stres u väčšiny ľudí narušená z dôvodu určitých kultúrno-spoločenských návykov a presvedčení.

Častokrát sa prejav emócie (agresia, zúrivosť/ rekcia útoku alebo strach, úzkosť/reakcia úteku) berie ako prejav zlyhania a slabosti.

Z tohto dôvodu sa snažia najmä dospelí ľudia výrazne vedome potláčať svoje emócie, čo má za následok postupné kumulovanie napätia v organizme a narušenie fyziologickej odpovedi organizmu na stres.

K tejto nepriaznivej situácii dopomáha aj súčasný kultúrny trend hnania sa za úspechom, spoločenským postavením, či materiálnym zabezpečením, čím vzniká u jednotlivca denne oveľa viac stresujúcich situácii, než akým čelili naši predkovia z minulosti.

Naakumulovaný stres v organizme následne negatívne ovplyvňuje viaceré oblasti života. Dochádza k poruchám spánku, imunity, hormonálnej nerovnováhe, fyzickej zdatnosti, nastupujú psychické problémy ako úzkosť, depresia a mnohé iné.

Pri chronickom strese postupne dochádza k tomu, že aj bežné situácie, v ktorých by sme mali ostať pokojní, vyhodnotí náš organizmus ako potenciálne rizikové a spúšťa stresovú reakciu.

Postupne sa dostávame do zamotaného kruhu, v robote sa síce ešte ovládneme a potlačíme nahromadený hnev, ale doma už nie sme schopní pokojne reagovať, stále častejšie sa u nás prejavujú výbuchy hnevu, alebo naopak smútok a melanchólia.

Emočnú nestabilitu sprevádzajú nepríjemné fyzické prejavy ako potenie rúk, vnútorný tlak, napätie, bolesti brucha, hlavy a i.

Metóda TRE®  cvičenie na uvoľnenie stresu

Zdroj: súkr.archív

Metóda TRE® – recept na prinavrátenie rovnováhy

Dr. David Berceli v priebehu niekoľkých rokov zostavil sériu 7 cvikov, ktorými sú ľudia schopní u seba v priebehu krátkeho času aktivovať neurogénne chvenie.

Cez kontinuálnu únavu vôľou ovládateľných stehenných svalov dôjde postupne k aktivácii chvenia vyššie spomínaného štvorhlavého bedrovodriekového svalu (musculus iliopsoas), cez ktorý sa následne trasenie rozšíri aj do ostatných častí tela, kde je potrebné uvoľniť prebytočné napätie.

Vyvolať chvenie použitím aktivačných cvičení je celkom jednoduchý proces a časom ho zvládne každý jedinec, nakoľko telo má tento mechanizmus v sebe prirodzene geneticky zakódovaný.

Po aktivácií chvenia si človek následne zvolí optimálnu, pohodlnú polohu napr. v ľahu alebo v sede, v ktorej bezpečne pozoruje a vníma priebeh chvenia šíriaceho sa samovoľne do rôznych častí tela.

Aj keď celý proces vyzerá veľmi jednoducho, určite je veľmi dôležité absolvovať minimálne niekoľko sedení s certifikovaným poskytovateľom metódy TRE®, ktorý vie poskytnúť presné inštrukcie, ako chvenie regulovať, kedy ho zastaviť, ako s ním pracovať a ako často ho vykonávať.

Mechanizmus chvenia je totiž veľmi individuálny u každého jedinca a nie je možné porovnávať intenzitu a charakter chvenia u 2 rozdielnych ľudí.

Keď má napríklad niekto chvenie nízkej intenzity, vôbec to neznamená, že je tras málo účinný a mal by metódu praktizovať dlhšie, alebo častejšie.

Ideálny recept, ako často a ako dlho metódu praktizovať vám vie poskytnúť jedine poskytovateľ metódy, ktorý to vyhodnocuje individuálne podľa teoretických aj získaných skúseností.

Na kvalitu certifikačného procesu sa preto kladie v súčasnosti veľký dôraz a v prípade možnosti je vhodné si vybrať terapeuta, ktorý s metódou pracuje aktívne, nie len príležitostne.

Nepochybne obrovským benefitom metódy TRE® je však fakt, že po niekoľkých sedeniach s kvalitným poskytovateľom je jedinec schopný vykonávať túto metódu v pohodlí domova.

Počet a množstvo sedení záleží od východiskového psychického a fyzického stavu klienta, u bežného zdravého klienta sa pohybujeme v rozmedzí 3-6 sedení.

Naučením sa používať metódu TRE® človek získava fantastický, cenovo dostupný terapeutický nástroj na reguláciu a harmonizáciu celkového zdravia.

Benefity používania metódy TRE®

Celkovo pôsobí metóda TRE® na viacerých úrovniach:

  • anatomicky – pomáha relaxovať svaly a fascie, čím sa zlepšuje držanie tela, celková mobilita a flexibilita
  • biochemicky – pomáha obnoviť vnútornú homeostázu
  • neurologicky – (periférny nervový systém) – obnovuje fyziologickú funkciu autonómneho nervového systému, čím pomáha pociťovať vnútorný kľud, pokoj, vyrovnanosť
  • neurologicky (centrálny systém - mozog) – celkovo pomáha aktivovať a harmonizovať činnosť mozgu, pomáha najmä prepájať prednú časť mozgu s ostatnými štruktúrami, čím sa zlepšuje koncentrácia, porozumenie, logické vyhodnocovanie, analytické myslenie, vyhodnocovanie emócií

Pravidelné praktizovanie metódy TRE® ponúka veľmi efektívny a účinný spôsob ako vrátiť organizmus do pôvodného fyziologického stavu a zredukovať prejavy chronického stresu.

Už po krátkom čase používania tejto metódy poukazujú klienti na výraznú redukciu napätia v tele a pociťujú benefity ako napr. zlepšenie spánku, nižší výskyt konfliktov v rodine a na pracovisku, nárast vitality, pozitívnej nálady, energie, či zlepšenie celkového psychického zdravia a emočnej odolnosti.

Metóda TRE® pomáha podporovať relaxáciu a schopnosť meditovať, pričom dokáže výrazne podporiť aj prepájanie tela s mysľou. Okrem toho sa veľa pozitívnych účinkov zaznamenalo aj v oblasti fyzického zdravia.

Klienti hlásia vyššiu flexibilitu, zmenšenie bolesti a stuhnutosti svalov, chrbta, zlepšenie držania tela, zlepšenie priebehu liečby a regenerácie rôznych fyzických zranení.

Svoj potenciál tak zaznamenala táto metóda aj u športovcov a ľudí trpiacich dlhodobými fyzickými problémami.

Metóda TRE®  na psychickú pohodu

Zdroj: súkr.archív

Môže metódu TRE® robiť každý?

Pozitívne účinky metódy TRE® môže efektívne využívať väčšina populácie, u ktorej sa prejavujú známky zvýšeného napätia, stresu, preťaženia, či známky fyzických a psychických zdravotných problémov.

Neurovedec Dr. Ricardo Cassiani-Ignoni verí, že každý, kto trpí na akékoľvek fyzické a psychické problémy, môže mať úžitok z praktizovania metódy TRE®.

Samozrejme existujú určité skupiny obyvateľov, u ktorých treba postupovať individuálne a s väčšou obozretnosťou. Patria sem napr. ľudia s nepravidelným krvným tlakom, arytmiou, diabetici, epileptici, či jedinci s prekonaným čerstvým fyzickým zranením.

Avšak v prípade čiastočnej obozretnosti a spolupráce s ďalšími odborníkmi dosahuje aj táto skupina ľudí vynikajúce výsledky.

Výrazne zvýšenú pozornosť si vyžadujú najmä ľudia z vážnymi psychickými poruchami, kde sa odporúča praktizovať metódu TRE® pod vedením psychoterapeuta, ktorý je zároveň certifikovaným poskytovateľom metódy TRE®.

Čo sa týka fyzickej zdatnosti, metódu môžu využívať ľudia bez obmedzenia veku a fyzickej úrovne. Cvičenia sa vždy dajú vhodne prispôsobiť individuálnym potrebám klienta a tak nemusia smútiť ani zástupcovia staršej populácie, alebo jednotlivci s určitými zdravotnými obmedzeniami.

U detí je praktizovanie metódy čiastočne obmedzené schopnosťou pochopiť mechanizmus aktivácie neurogénneho chvenia, avšak boli zaznamenané úspechy už u 3-4 ročných detí.

Fyziologická reakcia u mladých nebýva tak výrazne narušená ako u dospelých. V prípade, keď dieťa pochopí ako aktivovať tras, dochádza k rýchlemu progresu a zlepšeniu ich zdravotného stavu.

V jednom 8-týždňovom programe prebiehajúcom v Južnej Afrike boli u detí zaznamenané viaceré pozitíva ako napr. redukcia nočných môr, pomočovania, hyperaktivity, zlepšila sa ich pozornosť a sociálna interakcia.

Kde sa dá metódu TRE® naučiť?

Našťastie je metóda TRE® dostupná už aj na Slovensku. Prvá oficiálne schválená poskytovateľka metódy TRE® je RNDr. Eva Tóth, Msc., ktorá prešla kompletným certifikačným tréningom a je oprávnená vyučovať metódu TRE® individuálne, alebo v malých skupinkách.

Certifikát získala od medzinárodne akreditovanej lektorky, ktorá úzko spolupracuje priamo s doktorom Davidom Bercelim najmä na dobrovoľníckych projektoch v Južnej Afrike.

Eva pôsobí prevažne v Bratislave, ale workshopy a semináre organizuje aj po celom Slovensku. Počet osôb v skupinách je limitovaný na maximálne 6-8 ľudí z dôvodu udržania integrity skupiny a bezpečného prostredia.

Tým je zaručené, že každý účastník získava dostatočný priestor a pozornosť, aby následne mohol praktizovať metódu bezpečne a efektívne aj v domácom prostredí.