NCZI: Cukrovka sa často zistí pri preventívnom vyšetrení alebo pred plánovanou operáciu

V roku 2020 bolo na diabetes mellitus 2. typu prvýkrát diagnostikovaných 18 520 osôb, 9 565 mužov a 8 955 žien. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 2 228 novovzniknutých prípadov menej. Pokles počtu diabetických pacientov v roku 2020 môže súvisieť s opatreniami proti šíreniu infekcie COVID-19.
diabetes na Slovensku

Zdroj: Pexels.com

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) evidovalo v minulom roku 352 130 pacientov, ktorí spadajú do starostlivosti diabetologických ambulancií a boli liečení na niektorý typ diabetes mellitus.

U pacientov v najvyššej miere prevládal diabetes mellitus 2. typu (91,1 % prípadov). Diabetes mellitus 1. typu bol diagnostikovaný u 7,4 % pacientov (26 171), iné typy diabetes mellitus u 0,9 % pacientov (3 245) a gestačný diabetes mellitus u 0,6 % žien (2 026).

Z hľadiska pohlavia mierne prevládal diabetes mellitus 1. typu u mužov.

Pri pozorovaní dlhodobého vývoja v rokoch 2009 – 2020 počet chorých na diabetes mellitus 1. typu vykazuje mierne klesajúci trend, ktorý sa stabilizoval medzi rokom 2016 až 2019. V porovnaní s rokom 2009 klesla miera tohto ochorenia o 7,9 %.

Tento typ cukrovky možno často vidieť u detí a dospievajúcich, už však menej u starších ľudí. Problémom je imunitný systém, ktorý útočí na tzv. beta bunky pankreasu.

Telo po tom už nedokáže vytvárať dostatok inzulínu a nie je schopné regulovať hladinu glukózy v krvi. Ak má človek diabetes typu 1, musí užívať doplnkový inzulín po celý život.

Cukrovka tohto typu sa začína náhle a rýchlo sa zhoršuje. Nedokáže tomu zabrániť ani úprava stravy ani pohyb, v mnohých prípadoch je dedičná.

Diabetes mellitus 1.typu je zriedkavejší ako diabetes mellitus typu 2. Má ho len 5 až 10 % diabetikov.

Z hľadiska vekového zloženia pacientov s diabetes mellitus 2. typu v roku 2020 boli v najvyššej miere zastúpení seniori vo veku 75 – 79 rokov.

V celkovom počte osôb s diabetes mellitus 2. typu mierne prevažovali ženy (168 272 pacientok) nad mužmi (152 416 pacientov).

V roku 2020 bolo na diabetes mellitus 2. typu prvýkrát diagnostikovaných 18 520 osôb, 9 565 mužov a 8 955 žien. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 2 228 novovzniknutých prípadov menej.

Pokles počtu diabetických pacientov v roku 2020 môže súvisieť s opatreniami proti šíreniu infekcie COVID-19.

Pri cukrovke 2. typu sú príznaky menej viditeľné, tento typ mnohokrát prebieha dlhý čas bez akýchkoľvek príznakov a prejaví sa až následnými komplikáciami. Vyskytuje sa prevažne u dospelých a detí trpiacich nadváhou, či obezitou.

Organizmus má vtedy zníženú citlivosť na inzulín, ktorého sa, naopak, produkuje veľa. Pri tomto type cukrovky, je potrebné znížiť svoju telesnú hmotnosť, brať predpísané lieky a dodržiavať diétu.

V súčasnosti sa cukrovka často zistí pri preventívnom vyšetrení alebo pred plánovanou operáciu, keď nie sú prítomné žiadne príznaky, alebo sú veľmi mierne.


Prečítajte si aj:

Dá sa z cukrovky 2.typu úplne vyliečiť?