Neurochirurgička: Prostredníctvom implantácie neurostimulátora dokážeme prejavy Parkinsonovej choroby vypnúť doslova jedným tlačidlom

Parkinsonova choroba sa v súčasnosti nedá liečiť, pacientovi však môže výrazne skvalitniť život tzv. hlboká stimulácia mozgu. Neurostimulátor je unikátna medicínska inovácia, prostredníctvom ktorej je možné prejavy Parkinsonovej choroby vypnúť doslova jedným tlačidlom

Zdroj: Grape PR

Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Na Slovensku ním trpí 15-tisíc pacientov. Výskyt ochorenia sa zvyšuje spolu s pribúdajúcim vekom, najčastejšie u ľudí nad 50 rokov, výnimkou však nie sú ani pacienti, ktorých choroba postihla pred dovŕšením štyridsiatky.

Nepríjemné prejavy tohto ochorenia sprevádzané poruchami pohybu či reči nevieme v súčasnosti úplne vyliečiť, vďaka modernej medicíne ich však dokážeme zmierniť.

Príčinou vzniku Parkinsonovej choroby je odumieranie nervových buniek produkujúcich dopamín. Ide o látku, ktorá zaisťuje správny prenos signálov medzi nervovými bunkami a je dôležitá pre riadenie a koordináciu pohybu a činnosti svalov,“ vysvetľuje neurologička MUDr. Zuzana Košutzká, PhD. z Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Príznaky ako tras, zlá koordinácia pohybu a poruchy reči sú dôsledkom ubúdania dopamínu v štruktúrach mozgu. Neskoršie fázy choroby výrazne ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

Dostávajú vôľou nezvládnuteľné mimovoľné pohyby a kŕče, ktoré sprevádza široké spektrum nemotorických príznakov ako zažívacie ťažkosti, poruchy spánku či mnohé psychiatrické problémy,“ dodáva Košutzká.

K zmierneniu príznakov významným spôsobom prispievajú moderné medicínske technológie. Unikátny v tomto smere je moderný neurostimulátor, ktorý pacientom s Parkinsonovou chorobou doslova mení život.

Hovoríme o tzv. hlbokej stimulácii mozgu. Prostredníctvom implantácie neurostimulátora dokážeme prejavy Parkinsonovej choroby vypnúť doslova jedným tlačidlom,“ hovorí MUDr. Veronika Magočová, neurochirurgička Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Zavedenie elektród do mozgu však predstavuje jeden z najnáročnejších neurochirurgických zákrokov. Vďaka najmodernejšiemu prístrojovému vybaveniu však máme aj na Slovensku k dispozícii komfortnú a menej invazívnu metódu implantácie neurostimulátora. Ako prví túto metódu použili lekári v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach.

Moderná technológia dokáže zmierniť poruchy pohybu i reči

V praxi operácia vyzerá tak, že neurostimulátor sa pacientovi zavedie pod kožu v oblasti pod kľúčnou kosťou, odkiaľ je tenkými elektródami spojený s mozgom,“ vysvetľuje MUDr. Veronika Magočová, neurochirurgička Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Elektródy následne dodávajú do špecifických jadier mozgu kontrolované elektrické impulzy, ktoré pozitívne ovplyvňujú centrá mozgu zodpovedné za koordináciu svalov a pohybu.

Lekári v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach vykonávajú bezrámovú implantáciu systému hlbokej mozgovej stimulácie. V minulosti musel mať pacient počas operácie hlavu fixovanú v ráme, lekári v súčasnosti využívajú navigačný systém, ktorý umožňuje presne lokalizovať anatomické štruktúry mozgu.

Navigačný systém funguje ako GPS, ktorá namiesto mapy zobrazuje lekárom mozog pacienta. Doterajšia metóda implantácie neurostimulátora trvala približne šesť hodín, nová bezrámová metóda vie tento zákrok skrátiť o polovicu.

Zákrok je oveľa rýchlejší a komfortnejší aj pre pacienta. Vďaka moderným technológiám ide o menej invazívny zákrok. Vieme sa dostať na presne definované miesto v mozgu,“ uvádza neurochirurgička MUDr. Veronika Magočová s tým, že pri implantácii elektród sa využíva lokálna anestézia.

Pacient je pri vedomí, aby lekári mohli priebežne kontrolovať jeho motorické a kognitívne schopnosti. Implantácia neurostimulátora pod kľúčnu kosť prebieha už v celkovej anestézii.

Bezrámovú implantáciu systému hlbokej mozgovej stimulácie začali ako prví v Európe a druhí na svete využívať špecialisti v Olomouci. Novú metódu odštartovali lekári v USA. Celosvetovo túto liečbu podstúpilo už viac ako 300-tisíc pacientov. Na Slovensku je to viac ako 250 pacientov. Táto terapia je plne hradená zdravotnými poisťovňami.

Pre poruchy pohybu, reči, zažívacie ťažkosti, či dokonca aj psychiatrické problémy, sú pacienti väčšinou odkázaní na pomoc druhých ľudí.

Operácia dokáže pacientom s Parkinsonovou chorobou výrazne skvalitniť život. Robíme to najmä kvôli tomu, aby mohli opäť normálne fungovať. Má to pozitívny dopad nielen na pacienta, ale aj jeho rodinu a celý spoločenský systém,“ uviedla neurochirurgička MUDr. Veronika Magočová.

Pacienti sa vďaka pôsobeniu neurostimulátora a tlmeniu nepríjemných príznakov choroby, dokážu znova zapojiť do plnohodnotného života. Sú schopní postarať sa sami o seba, mnohí sa vrátia späť do práce alebo k svojim záľubám a žijú úplne bežný život.


Prečítajte si aj:

Parkinsonova choroba sa môže vyvinúť ešte pred narodením, tvrdia vedci