10 tipov, ako podporiť svoje duševné zdravie každý deň

Ak v priebehu života pociťujeme problémy s duševným zdravím, môže to ovplyvniť naše myslenie, náladu a správanie.

Zdroj: Freepik.com

 1. október bol v roku 1991 Svetovou federáciou pre duševné zdravie (WFMH) vyhlásený za Deň duševného zdravia.

Duševné zdravie zahŕňa emocionálnu, psychickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje to, ako myslíme, cítime a konáme. Pomáha tiež určiť, ako zvládame stres, ako sa správame k ostatným a ako sa rozhodujeme. Ak v priebehu života pociťujeme problémy s duševným zdravím, môže to ovplyvniť naše myslenie, náladu a správanie.

Keď sa cítime duševne dobre, v duševnej pohode môžeme produktívne pracovať, užívať si voľný čas a aktívne prispievať do života komunít, ktorých sme súčasťou. Dôležitým atribútom duševnej pohody je tiež byť odolný a schopný vyrovnať sa s bežnými životnými problémami, stresmi.

Telesné a duševné zdravie spolu častokrát úzko súvisia a vzájomne sa môžu ovplyvňovať. Zanedbanie starostlivosti o psychické zdravie môže viesť k javu, ktorý sa označuje ako somatizácia. Ide o prenesenie psychického napätia do telesnej oblasti, ktoré vyvoláva fyzické prejavy (tráviace ťažkosti, bolesti hlavy alebo iných častí tela). Somatizácia sa môže prejaviť, ak sme príliš vyťažení, v strese, prípadne keď sme úzkostní a depresívni.

Duševné trápenia, nepohoda, stretávame sa s tým každý deň, každý z nás. Ako môžeme podporiť svoje duševné zdravie?

 • Trávte viac času v prírode.
 • Zapájajte sa do aktivít vo svojej komunite.
 • Čítajte knihy. Učte sa. Rozvíjajte sa.
 • Oddychujte. Nezabúdajte na dostatok spánku.
 • Trávte čas s ľuďmi, ktorí vnášajú do vášho života smiech, humor.
 • Udržiavajte staré priateľstvá a nadväzujte nové.
 • Nájdite spôsob, ako uvoľniť negatívne emócie, upokojiť sa a zlepšiť náladu (rozhovor s priateľom, pobyt na miestach kde sa cítite dobre, venovanie sa obľúbenej aktivite).
 • Nájdite si aktivity, ktoré vás potešia, spoločenstvo ľudí, spoločnosť človeka, ktorý vám rozumie a bude vám oporou.
 • Rešpektujte svoje telesné a duševné možnosti. Nepreceňujte svoje sily.
 • Prijmite fakt, že v čase životných zmien budete vždy pociťovať aj určité nepohodlie, ktoré postupne pominie.
 • Hľadajte niekoho, kto vás vypočuje a odpovie vám.
 • Ak potrebujete odbornú pomoc, vyhľadajte ju.

Viac k téme:

Liga za duševné zdravie: Zmeny spojené s jeseňou predstavujú pre organizmus záťaž, čo môže spôsobiť depresiu