Terapeut: Muži riešia psychické problémy a stres inak než rozprávaním sa, napríklad alkoholom

November je mesiacom mužského zdravia - nielen toho fyzického, ale aj duševného. Jeho dôležitosť sa ukazuje aj na štatistikách, ktoré upozorňujú na zvyšujúci sa počet samovrážd práve u mužského pohlavia.

Zdroj: Freepik.com

Počet terapií u mužov narastá

Hoci je terapia v mnohých prípadoch kedy čelíme našim problémom až posledným riešením, podľa terapeuta Mgr. Viliama Kuruca MBA, počet terapií u mužov narastá.

Myslím, že oproti minulému roku je to mierny nárast. Tretina až polovica mojich klientov sú muži,“ približuje.

Mnohé štatistiky ukazujú, že muži sa o svojom mentálnom zdraví v posledných rokoch rozprávajú častejšie ako kedykoľvek predtým. Podľa výskumu realizovaného v roku 2022 Britskou asociáciou pre poradenstvo a psychoterapiu, až 79 % mužov súhlasí s tým, že dnes je spoločensky prijateľnejšie hovoriť o duševnom zdraví ako v roku 2017.

Výskum tiež poukazuje na to, že až 83 % mužov si myslí, že je dobré vyhľadať terapeuta v prípade psychickej nepohody.

Zásadné zistenie z tohto výskumu však poukazuje na to, že počet terapií u mužov stúpa. Kým v roku 2010 bolo podľa asociácie na terapii len 18 % mužov, v roku 2022 ich bolo až 27 %. V terapiách však podľa výskumu stále prevládajú ženy – až 39 % pravidelne navštevuje terapeuta.

Aj muži majú svoje trápenia

Aj keď je vo všeobecnosti omnoho viac diskutovanou témou duševné zdravie žien, je nevyhnutné si pripomínať aj duševné zdravie mužov. Čelia totiž rovnakým problémom ako ženy. Aj v spojitosti s toxickou maskulinitou a vetou „muži neplačú“ sa môže u mužov objaviť mnoho problémov, ktoré je náročné spracovať.

Najčastejšie ich trápi pocit tiesne, skľúčenosť, problémy v partnerských, ale aj rodinných vzťahoch. Mám niekoľkých klientov s ADHD a prevažujú medzi nimi práve muži,“ približuje problémy mužov terapeut.

Terapia - muži vs. ženy

Hoci sú pri riešení psychických problémov medzi mužmi a ženami čiastočné rozdiely, podľa terapeuta pohlavie na priebeh terapie nemá kľúčový vplyv. Aj keď sa nám môže zdať, že ženy sú viac otvorené a o svojich problémoch začnú rozprávať skôr, podľa odborníka sú muži rovnako otvorení, ak sa už pre terapiu rozhodnú.

Nie je potrebné sa hneď otvárať. Každý má svoje tempo, bez ohľadu na pohlavie,“ zdôrazňuje terapeut.

Rozdiel je však v tom, že ženy sú odhodlané viac hovoriť o problémoch ako muži, ktorí hľadajú aj iné cesty riešenia problémov.

Podľa štatistík sa zdá, že muži riešia psychické problémy a stres inak než rozprávaním sa, napríklad alkoholom,“ vysvetľuje terapeut.

Potvrdzuje to aj výskum z tohto roka, podľa ktorého má problém s pitím alkoholu trikrát viac mužov (17 %) ako žien (6 %).

Terapia je pre každého – aj pre mužov

Hoci sa o terapiách čoraz viac hovorí aj v mužskom svete, s odborníkom o svojich problémoch stále viac hovoria najmä ženy. Normalizácia terapií, a najmä u mužov, je preto nevyhnutná. Akú motiváciu však potrebuje muž k tomu, aby začal hovoriť o svojich problémoch s odborníkom?

Podľa Viliama Kuruca ho k tomu napríklad môže povzbudiť osoba, ktorej muž plne dôveruje.

Prijímame skôr rady od ľudí, ktorým veríme, že nás majú radi. Ak máme s niekým vybudovaný vzťah dôvery, je väčšia šanca, že naša rada bude vypočutá,“ vysvetľuje.

Podľa neho môže byť motiváciou pre návštevu terapie vzťahové zlyhanie alebo iný silný signál, ktorý mu ukáže, že je čas na zmenu.


Prečítajte si aj:

Klinická psychologička: Ak začneme alkohol vyhľadávať preto, aby sme sa zbavili nepríjemných pocitov a unikli od problémov, môže vzniknúť problém

Párová terapeutka: Ľudia dlhodobo bojujú vo vzťahu, aby ho udržali, aj celé desaťročie