Terapeut: Kamaráti často poskytujú rady, ktoré dávajú zmysel v ich modeli sveta, avšak v našej životnej perspektívne nemusia vôbec fungovať

Blízki priatelia a rodina sú pre nás často oporou v najťažších životných situáciách, a tiež prvými osobami, za ktorými si ideme po radu pri riešení pre nás neriešiteľných situácií. Tie však môžu niekedy viac ublížiť ako pomôcť.

Zdroj: Freepik.com

Rozhovor s najlepším priateľom nemusí stačiť

Rozhovor s priateľom či inou blízkou osobou patrí do nášho každodenného života. Je nenahraditeľný, pretože poskytuje priestor na výmenu myšlienok a pocitov. Rozhovor s našimi kamarátmi či blízkymi nám dodáva sociálnu podporu, empatiu a iné perspektívy, ktoré pre nás často slúžia ako inšpirácia na riešenie našich problémov.

Okrem všetkého, rozhovory s najbližšími na nás pôsobia upokojujúco, čo je vo vypätých životných situáciách viac ako žiadané.

Paradoxne, niekomu to stačí, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo mnoho ľudí nevyhľadá terapeuta aj napriek tomu, že by potrebovali odbornú pomoc,“ vysvetľuje terapeut Mgr. Tomáš Fulop.

Rozhovor s kamarátom však pri riešení problémov nemusí stačiť.

Keď začneme mať pocit, že problémy ťažko zvládame alebo sa opakujú či zhoršujú, odborná terapeutická pomoc môže poskytnúť podporu a perspektívu, ktorú kamaráti nemusia vedieť poskytnúť,“ dodáva terapeut.

Rady blízkych sú niekedy na škodu

Hoci sa nám často zdá, že naši priatelia, ktorí si v živote prešli mnohými ťažkými obdobiami nám dajú tie najlepšie životné rady, nemusí to tak byť. Aj keď to s nami myslia dobre, svojou zainteresovanosťou a nedostatočným odborným nadhľadom nám môžu skôr uškodiť.

Kamaráti často poskytujú rady, ktoré dávajú alebo dávali zmysel v ich modeli sveta, avšak v našej životnej perspektívne nemusia vôbec fungovať,“ vysvetľuje odborník.

Rozhovor s našou bútľavou vŕbou tak v niektorých prípadoch môže byť viac na škodu ako na osoh. Terapeut zároveň dopĺňa, že rozhovor s kamarátom nikdy nenahradí terapiu, ktorou dokážeme preniknúť hlbšie do našich problémov a tým aj zastabilizovať naše duševné zdravie.

Terapia vs. rozhovor s kamarátom

Aj keď to môže vyzerať, že terapia a rozhovor s blízkym priateľom stoja proti sebe, nie je tomu tak.

V naratívnej terapeutickej praxi môžu byť pohľady „vonkajších svedkov,“ medzi ktorých patria aj kamaráti, dôležitou súčasťou podpory vytvárania a posilňovania želaných alternatívnych príbehov v živote klientov,“ vysvetľuje terapeut.

Terapia a rozhovory s našimi bútľavými vŕbami tak patria k sebe. Napriek tomu sú medzi nimi značné rozdiely:

  • terapia sa zameriava na hlbší prieskum a porozumenie našich pocitov, pričom priateľský rozhovor je zvyčajne zameraný len na podporu ako takú,

  • terapia je viac objektívna a nezaujatá, pričom rady od našich blízkych sú subjektívne skúsenosti zo života,

  • terapeut sa počas rozhovoru zameriava najmä na hľadanie spôsobov ako problémy prekonať, zatiaľ čo kamarát je skôr opora,

  • terapeut využíva špecifické terapeutické techniky, pričom rozprávanie sa s kamarátom je zvyčajne otvorená konverzácia.

Kamarát, a zároveň psychológ

Máte aj vy vo svojom okolí kamaráta, ktorý študuje psychológiu, prípadne je psychológ? Obraciate sa naňho so svojimi starosťami? Hoci sa môže zdať, že spojenie priateľstva a odbornosti je tou najlepšou voľbou, myslite na to, že aj keď ide o odborníka, jeho pohľad nemusí byť objektívny.

Terapeut ponúka nezaujatú perspektívu, čo blízky priateľ, hoc aj psychológ, úplne nedokáže, nakoľko je súčasťou nášho života a má v ňom svoje miesto. Dokonca môže byť aj súčasťou systému, ktorý nechtiac podporuje problém,“ upozorňuje terapeut.

Preto ak čelíte problémom, s ktorými si neviete dlhodobo poradiť, je vhodné vyhľadať odborníka, ktorý vám svojím prístupom pomôže emocionálne sa zastabilizovať a nájsť hlbšie porozumie.


Prečítajte si aj:

Terapeut: Muži riešia psychické problémy a stres inak než rozprávaním sa, napríklad alkoholom

5 problémov, s ktorými ľudia najčastejšie vyhľadávajú pomoc psychológa