Odborníci: Za vyspelými krajinami zaostávame v dostupnosti a rozsahu starostlivosti o duševné zdravie, ako aj v inklúzii ľudí s duševnými ochoreniami

Systém starostlivosti o duševné zdravie v Slovenskej republike neprešiel za posledné desaťročia zásadnou modernizáciou.

Zdroj: Freepik.com

Transformácia starostlivosti o duševné zdravie sa stáva na Slovensku nevyhnutnosťou. Je potrebné vytvoriť inkluzívny a efektívny systém poskytovania služieb duševného zdravia. Založený má byť na dodržiavaní ľudských práv, v ktorom sa s každým jednotlivcom zaobchádza dôstojne a s rešpektom.

"Systém starostlivosti o duševné zdravie v Slovenskej republike neprešiel za posledné desaťročia zásadnou modernizáciou. Za vyspelými krajinami zaostávame nielen v oblasti financovania starostlivosti o duševné zdravie, ale aj v dostupnosti a rozsahu takejto starostlivosti a inklúzii ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti," skonštatovala Elena Kopcová, generálna riaditeľka občianskeho združenia Tenenet.

Odborníci sa na nedávnej konferencii venovanej duševnému zdraviu tiež zhodli, že dáta, týkajúce sa stavu duševného zdravia, sú alarmujúce.

Poruchy duševného zdravia postihujú miliardu ľudí na svete, čo znamená, že jeden z ôsmich ľudí trpí nejakou formou znevýhodnenia. V kombinácii s inými ochoreniami alebo znevýhodneniami sa zvládnutie tohto stavu stáva podľa nich ešte väčšou výzvou.

Ani v krajinách s vysokými príjmami sa ale pomoc a podpora nedostáva každému, kto ju potrebuje. To negatívne ovplyvňuje nielen jednotlivca, ale aj jeho rodinu, komunitu a celú spoločnosť. Negatívny trend registrujú aj na Slovensku.

Na témy duševného zdravia sa podľa odborníkov treba pozerať komplexne. Zmena je podľa nej možná iba v úzkej spolupráci a koordinácii medzi štátom, samosprávou, neziskovými organizáciami, poskytovateľmi služieb a medzinárodnými inštitúciami.


Prečítajte si aj:

10 tipov, ako podpriť svoje duševné zdravie každý deň