Test závislosti od nikotínu

Vyplnením tohto dotazníka sa môžete dozvedieť aká silná je Vaša závislosť na nikotíne. Ak sa po zodpovedaní všetkých otázok výsledok nezobrazí, kliknite na tlačítko "Vyhodnotiť".

Vyplnením tohto dotazníka sa môžete dozvedieť aká silná je Vaša závislosť na nikotíne. Ak sa po zodpovedaní všetkých otázok výsledok nezobrazí, kliknite na tlačítko "Vyhodnotiť".

1. **Kedy po prebudení si zapálite svoju prvú cigaretu?** v priebehu 5 minút za 6 – 30 minút za 31 – 60 minút za viac ako 60 minút 2. **Je pre Vás ťažké nefajčiť v priestoroch, kde je fajčenie zakázané?** Áno Nie 3. **Ktorá cigareta by vám v priebehu dňa najviac chýbala?** Prvá ráno Ktorákoľvek iná 4. **Koľko cigariet denne vyfajčíte?** Viac ako 30 21 – 30 11 – 20 menej ako 10 5. **Fajčíte častejšie v priebehu prvých hodín po prebudení?** Áno Nie 6. **Fajčíte aj keď ste chorí a upútaní na lôžko?** Áno Nie
Po zodpovedaní všetkých otázok sa na tomto mieste zobrazí vyhodnotenie testu. Ak sa vyhodnotenie nezobrazí kliknite na tlačítko "Vyhodnotiť". Pozor, musia byť zodpovedané všetky otázky.