Články označené značkou 'Pluca'

Cystická fibróza

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Lymfóm

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Stenóza pulmonálnej chlopne

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Pretrvávajúci ductus areriosus

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Zápal pohrudnice (pleuritída)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Intersticiálne zápaly pľúc

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Idiopatická pľúcna fibróza

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Kaposiho sarkóm

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Defekt komorového septa

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Pľúcny absces

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd