Články označené značkou 'Pluca'

Element Kov - pľúca, hrubé črevo

MERS (Middle East respiratory syndrome)

Klik-Klinik pomáha: Pľúcne chlamýdie

Pľúcna artériová hypertenzia

Porazíme rakovinu pľúc?

Na Slovensku ročne pribudne tisícky ľudí s rakovinou pľúc

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami (azbestóza)

Silikóza

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi (aluminóza)

Dýchacia sústava