Články označené značkou 'Srdce'

Defekt komorového septa

Downov syndróm

Insuficiencia trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna insuficiencia, trikuspidálna nedostatočnosť, regurgitácia trikuspidálnej chlopne)

Stenóza trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna stenóza)

Ascites

Aortálna regurgitácia (aortálna insuficiencia, nedomykavosť aortálnej chlopne)

Aortálna stenóza

Angina pectoris

Chrípka

Feochromocytóm