Články označené značkou 'Srdce'

Kampaň Pre tvoje srdce i srdce iných

Obezita je hlavný nepriateľ nášho zdravia

Útok na myokard

Týždeň srdca v lekárňach

Búšenie srdca - palpitácia

Flutter predsiení

Úrazy hrudníka

Hypertrofická Kardiomyaopatia

Stenóza pulmonálnej chlopne

Rakovina srdcovej predsiene (atriálny myxóm)