Články označené značkou 'Srdce'

Hypertrofická Kardiomyaopatia

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Stenóza pulmonálnej chlopne

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Rakovina srdcovej predsiene (atriálny myxóm)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Amyloidóza

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Syndróm Guillain – Barre

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Defekt komorového septa

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Downov syndróm

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Insuficiencia trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna insuficiencia, trikuspidálna nedostatočnosť, regurgitácia trikuspidálnej chlopne)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Stenóza trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna stenóza)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Ascites

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár