Vyšetrenie (vyšetrenia) A-Z zoznam

Cystoskopia

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Intravenózna vylučovacia urografia (IVU)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Biopsia obličiek

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

ECHO

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Cystouretrografia

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Lumbálna punkcia (vyšetrenie likvoru)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ