Vyšetrenie (vyšetrenia) A-Z zoznam

Vyšetrenie stolice na parazity

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Stolica na okultné krvácanie (stolica na skryté krvácanie)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Rádioizotopové vyšetrenie

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Výter z hltana a nosa

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Myoglobín

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Laparoskopia

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Laktózový tolerančný test

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Laktát

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Luteinizačný hormón (LH)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Ketolátky

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Diagnostika infekčnej žltačky (diagnostika infekčnej hepatitídy)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Protilátky proti herpes vírusu (Herpes virus –antigény)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Ionizované kalcium (ionizovaný vápnik)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Stanovenie železa v sére

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Inzulín

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Stanovenie glukózy v moči

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Kultivácia (materiálu odobratého pri gynekologickom vyšetrení)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Glykovaný hemoglobín (HbA1C)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Orálny glukózový tolerančný test (oGTT)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Glukagón

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ