Vyšetrenie (vyšetrenia) A-Z zoznam

Krvný obraz

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

CA 19-9 (carbohydrate antigen 19-9)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

CA 125 (cancer antigen 125)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

C-reaktívny proteín (CRP)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Biopsia prsníka

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Vyšetrenie kostnej drene

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Kostná biopsia

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

ACTH (adrenokortikotropný hormón)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Amyláza

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Alanín-aminotransferáza (ALT)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Aspartát-aminotransferáza (AST)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Angioskopia

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Angiografia (artériografia)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Hemokultúra (hemokultivácia, krvná kultúra, krvná kultivácia)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

RTG (röntgen)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Elektrokardiografia (EKG)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Spirometria

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

3D Ultrazvuk

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Bronchoskopia

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Vyšetrenie moču

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ