(F00 - F99) Duševné poruchy a poruchy správania - Súvisiace články

Späť na (F00 - F99) Duševné poruchy a poruchy správania

Disociálna porucha osobnosti

Sociálna fóbia, sociálna úzkostná porucha

Histriónska porucha osobnosti

Mentálne postihnutie

Anankastická (obsedantne-kompulzívna) porucha osobnosti

Námesačnosť (somnambulismus)

Obsesívno-kompulzívna porucha

Psychosomatika

Kineziológia

Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti