(A00 - B99) Infekčné a parazitárne choroby - Súvisiace články

Späť na (A00 - B99) Infekčné a parazitárne choroby

Novorodenecký tetanus

Hepatitída B

Šarlach

Zápal príušných žliaz (Mumps - parotitis epidemica)

Tinea Versicolor

Gardnerov syndróm

Čierny kašeľ, divý kašeľ (pertussis)

Diagnostika, terapia a poradenstvo pri infekcii HIV / AIDS

Balantidióza