(A00 - B99) Infekčné a parazitárne choroby - Súvisiace články

Späť na (A00 - B99) Infekčné a parazitárne choroby

Zápal príušných žliaz (Mumps - parotitis epidemica)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Mäkký vred (ulcus molle)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Čierny kašeľ, divý kašeľ (pertussis)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Trypanosomiáza - spavá choroba

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Potravinová alergia

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ

Antrax – slezinová sneť

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

HIV - AIDS

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Pásový opar - Herpes Zoster

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Hemokultúra (hemokultivácia, krvná kultúra, krvná kultivácia)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Hepatitída C – tichý zabijak

Redakcia ZDRAVIE.sk