Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka postihuje takmer 20% populácie a znamená narušenú tvorbu slzného filmu oka. Pacienti sa sťažujú na škriabanie, dráždenie, svrbenie a pocit cudzieho telesa v oku. Ako sa dá táto porucha liečiť?

syndrom_suche_oko Zdroj foto: Shutterstock.com

Definícia suchého oka

Suché oko je najčastejšie ochorenie v dennej ambulantnej oftalmologickej praxi. Postihuje takmer 20 % populácie a znamená narušenú tvorbu slzného filmu oka. Pacienti s týmto syndrómom sa zvyčajne sťažujú na pocit sucha v oku, škriabanie, dráždenie, svrbenie a pocit cudzieho telesa. Pomer medzi mužmi a ženami, ktorých toto ochorenie postihuje, je 1:9 v neprospech žien. Najviac postihnutou skupinou sú ženy v období klimaktéria. Syndrómom suchého oka trpí až 30 % z nich.

Rizikové faktory

Medzi vonkajšie a systémové príčiny syndrómu suchého oka patria:

 • zníženie produkcie sĺz spôsobené vekom, systémové ochorenia (reumatizmus, diabetes, endokrinné poruchy...)
 • poruchy imunity
 • choroby kože a poruchy epitelizácie
 • hormonálne zmeny
 • lieky (na spanie, antikoncepcia)
 • nesprávna výživa
 • vplyvy životného prostredia (vietor, slnko, žiarenie, sucho, ventilácia, klimatizácia...)
 • vplyvy pracovného prostredia (prach, chemikálie....),
 • práca s počítačom, časté sledovanie televízie alebo monitorov
 • očné alergie a nosenie kontaktných šošoviek

Dávajte si pozor aj na:

Oči a UV žiarenie

Podľa viacerých odborných prác a štúdií prichádza každý piaty pacient k očnému lekárovi so syndrómom suchého oka. Výskyt tohto ochorenia sa za posledné desaťročie znásobil niekoľko krát.

Anatómia slzného filmu oka

Ľudské slzy sú produkované slznými žliazkami a spolu s pomocnými orgánmi oka tvoria nevyhnutnú súčasť nášho zrakového systému. Funkcie slzného filmu, ktorý vytvára tenkú vrstvičku na povrchu očí, možno zhrnúť do niekoľkých podskupín následovne:

 • lubrikačná - slzný film znižuje trecie sily a zabezpečuje tak rýchly a spoľahlivý pohyb oka
 • ochranná - zmývanie očných povrchov a tým ochrana rohovky pred vysychaním, traumou alebo infekciou
 • animikrobiálna - slzný film obsahuje biologicky aktívne molekuly (imunoglobulíny, komplement, laktoferín, betalyzín, ceruloplazmín a pod.)
 • výživná - prísun kyslíka a jeho rozptýlenie do rohovky je zabezpečovaný najmä slzami
 • optická - slzný film poskytuje dokonale hladké prepojenie medzi okom a atmosférou

Samotná stavba očného filmu je tiež veľmi pozoruhodná. Ide o komplexnú, dvojvrstvovú štruktúru. Hrúbka jednotlivých vrstvičiek je variabilná a závislá na množstve a kvalite sĺz. V priamom kontakte s rohovkou je mukózna vrstvička, vodná medzivrstvička obsahuje rozpustné výživné látky, kyslík a protilátky a vonkajšia povrchová vrstvička ma lipidickú povahu. Tá je dôležitá najmä pre zachovanie stability slzného filmu, pri ochrane očných povrchov a pre kvalitu nášho obrazového vnemu. Najmohutnejší tok sĺz je za normálnych okolností pozdĺž očných mihalníc (viečok), a to počas žmurkania.

Príznaky suchého oka

Najčastejšími prejavmi suchého oka sú pocit pálenia alebo dráždenia v oku, tlak a napätie v očiach, únava zraku. Nie zriedka sa vyskytuje namáhavé alebo problémové žmurkanie, zvýšená precitlivenosť na denné alebo umelé svetlo, začervenanie oka, pocit sucha v očiach alebo pocit cudzieho telieska v oku.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Diagnostika suchého oka

Existuje niekoľko vyšetrení na zisťovanie množstva, prípadne kvality slzného filmu. Schirmerov test za pomoci papierových prúžkov patrí k tým najdostupnejším. Test prebieha zasunutím špeciálneho papierika za okraj dolného viečka a nechá sa tam po dobu 3 minút. Po tejto dobe sa papierik vytiahne a hodnotí sa úroveň zvlhčenia papierika v 3 stupňoch : do 5 mm, od 5-10 mm a nad 10 mm. V prvom prípade už možno hovoriť o chorobnom stave, hodnota medzi 5- 10 mm značí o riziku a vývoji poruchy a len hodnota nad 10 mm zodpovedá zdravému oku. Výhodou tohto testu je flexibilita, ekonomická nenáročnosť a rýchlosť. Limitujúcimi faktormi sú najmä široká variabilita výsledkov a zasahovanie do organizmu človeka. Napriek tomu dokáže poskytnúť dostatočne kvalitnú a aktuálnu informáciu o možnej poruche produkcie slzného filmu.

Zistilo sa, že až 1/3 pacientov, ktorí prichádzajú na očnú ambulanciu z rôznych príčin, má narušenú tvorbu slzného filmu. Úpravou fyziologických pomerov substitučnou terapiou je možné očakávať zlepšenie kvality ich života.

Liečba suchého oka

V prípade, že je prítomný jeden z prejavov syndrómu suchého oka alebo akákoľvek z možných príčin, je treba dodržiavať zásady všeobecnej hygieny zraku. Patria k nim: časté vetranie, používanie zvlhčovačov vzduchu v uzavretých priestoroch, pobyt na čerstvom vzduchu a pod. Odporúča sa dostatočný príjem tekutín, najmä v letných mesiacoch, zníženie alebo vylúčenie konzumácie alkoholu a redukcia fajčenia.

Poruchy tvorby alebo kvality slzného filmu môžu mať pôvod v ochorení slzných žliaz a slzných kanálikov alebo sú zapríčinené inými faktormi prostredia, či organizmu. Prvé spomínané poruchy možno odstrániť alebo aspoň zmierniť substitučnou terapiou v kombinácii s drobným chirurgickým zákrokom. Pre systémové a vonkajším prostredím spôsobené poruchy je substitúcia umelými slzami jediným účinným prostriedkom zmiernenia prejavov ochorenia, a tým i zachovania základných funkcií slzného filmu.

Slovník pojmov

Diabetes - cukrovka
Epitelizácia - vznikanie novej výstelky (epitelu) na poškodenom mieste
Imunita - obranyschopnosť organizmu
Oftalmológia - lekársky odbor zaoberajúci sa očnými ochoreniami
Substitučná liečba - nahradenie, v tomto prípade, prirodzených sĺz umelými
Syndróm - súbor príznakov charakterizujúcich určité ochorenie

marakesh

na suché oči mne pomáhajú kvapky, umelé slzy Ocutein.... na dlho zvlčia oči, keď robím pri PC mám ich stále pri sebe

hanka_57

mne pomohlo ked som mala problemy so zrakom celkovo tlak, bolesti a suche oci, uzivanie ocutein ginkgo vitaminov; po troch mesiacoch mi to zmizlo teraz som OK, snad to vydrzi

monicenka1

pri prvych priznakoch suchosti v ociach treba kvapkat umele slzy aby sa to nezhorsilo a neprepuklo v syndrom, ja pouzivam ocutein klasicke kvapky z lekarne