Osteopatia

Stalo sa vám, že ste sa sťažovali na bolesti chrbtice, šije, stiahnuté svalstvo, že vás „seklo“ v chrbtici, dostali ste prievan, ofúklo vám kĺby či ste mali celkovo sťažený pohyb? Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, čo to všetko vlastne znamená a čo spôsobuje bolesť?

osteopatia_main Zdroj foto: Shutterstock.com

Aký to má význam z hľadiska celkového náhľadu na ľudské zdravie? Zdravie závisí od prírodnej schopnosti organizmu bojovať proti škodlivým účinkom prostredia a zároveň kompenzovať ich následky, odolávať, mať dostatočné rezervy na prekonávanie denných stresov (práca, športový výkon). Rôzne blokády a poruchy pohybového aparátu a nervového zásobovania oberajú telo o vitálnu energiu potrebnú na zvládnutie týchto denných stresových situácií.

Osteopatia vidí svalovo-kostrovo-nervový systém ako jediný, ktorý môžeme pomocou manuálnych techník ovplyvniť a tak pôsobiť na ľudské zdravie cez zmeny vo fyziologických procesoch v ľudskom tele. Zároveň je to prírodný spôsob liečby bez zbytočného zásahu chémie, operácie alebo iných pomôcok. Naviac, osteopatia nielen rieši už existujúce problémy ale taktiež funguje ako prevencia degeneratívnych zmien v chrbtici, kĺboch či svaloch.

Osteopatia sa snaží o perfektnú rovnováhu ľudského tela, ktorá je jedným zo základných prvkov dôležitých pre celkové zdravie, pričom na základe toho potom môžu ďalšie časti bytia (myseľ a duša) reagovať na „stresy“ života v pozitívnom zmysle-zdraví.

Osteopatia je bezpečný a prirodzený prístup ku zdraviu. Je určená hlavne tým, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom a majú záujem dozvedieť sa niečo viac o svojom zdraví.

História Osteopatie

Osteopatia bola založená americkým Doktorom A.T. Stillom okolo roku 1870 v USA. Dr. Still vyvinul osteopatiu z empirického pozorovania anatómie ľudského tela a rôznych chorôb ktoré liečil. Jeho rodinné nešťastie (úmrtie jeho troch detí) ho priviedlo hlbšie sa zaoberať zdravím a chorobami ľudského tela. Štúdium ho nakoniec priviedlo k myšlienke vytvoriť nový holistický a naturálnejší systém liečenia. Dr Still, postupne založil svoju vlastnú kliniku a neskôr v roku 1892 otvoril prvú Osteopatickú školu. Do dnešného dňa je v Amerike 24 Osteopatických univerzít.

Osteopatia svojou odbornosťou a prístupom si vydobyla zvláštne miesto v zdravotníctve. Je oddelenou od ortodoxnej medicíny ale pritom má svoj vlastný edukačný systém a výskum. Na rozdiel od USA, v európskych štátoch ako aj vo Veľkej Británii však Osteopati nie sú lekármi ale čiastočne len primárni zdravotnícki pracovníci. To znamená že, ľudia často navštívia osteopatov ako jedných z prvých odborníkov pri rôznych svalových bolestiach a seknutiach. Osteopati sú vyškolený rozpoznať patologické zmeny ktoré môžu spôsobovať svalové bolesti a v takýchto prípadoch odporúčať klientov na odborné lekárske vyšetrenia.

Liečba a ďalšie informácie

Osteopatia a čo ju odlišuje od ďalších metód?

Filozofia je to čo ju odlišuje od ostatných medických odborov. Hlavným konceptom je, že všetky časti tela pracujú ako jeden integrovaný celok. Ak sú niektoré časti tela zablokované, iné časti sa adaptujú spôsobom, že vedú k zápalom, bolesti, skráteniu a stuhnutiu svalového a fasciálneho tkaniva a ďalším problémom. Osteopat má veľmi dobre vytrénované palpačné schopnosti (Palpácia je subjektívna metóda vyšetrenia veľkosti a tvaru orgánov v tele pohmatom; napr. lymfatických uzlín, sleziny, obličiek, pečene, apendixu...) a dokáže už v počiatočnom štádiu objaviť a odstrániť tieto zmeny a tým zabezpečiť optimálnu-zdravú funkciu ľudského organizmu. Osteopatická liečba tak potom vedie k prevencii, zníženiu bolesti, redukovaniu stresu, zlepšeniu mobility a pocitu blaha.

Aká je odbornosť a kvalifikácia osteopatov?

Momentálne sa pracuje na vytvorení jednotného systému vzdelávania a regulácie osteopatov v Európe, kedže rôzne krajiny majú svoj vlastný systém uznávania, edukácie a regulácie tohoto povolania. Osteopati vo Veľkej Británii majú štatút regulovaného povolania (General Osteopathic Council) a štúdium zahrňuje 4 roky univerzitného denného štúdia. Tým sa zaručuje vysoký štandard kompetencie tohto povolania. Osteopaticka komora vyžaduje neustále zvyšovat odbornú úroveň svojich členov kontinuálnymi vzdelávacími programami, ktoré musí každý osteopat každoročne podniknúť. Osteopati sa riadia prísnym kódexom praxe, ktorý upresňuje znalosti, zručnosti a vymedzuje kompetencie každého osteopata.

Čo osteopati liečia?

Osteopati sú špecialisti na širokú škálu porúch pohybového aparátu, ale aj iných funkčných porúch ľudského organizmu, napr:

 • akútne a chronické bolesti chrbta,
 • bolesti hlavy a migrény,
 • bolesti kĺbov (rameno, lakeť, zápästie, bedrový, kolenný, členkový, panvový, sánkový),
 • športové zranenia (natiahnutie šliach, väzivového tkaniva a svalov),
 • zápaly svalových úponov a väzivového tkaniva,
 • nesprávne držanie tela,
 • blokády chrbtice,
 • akútne seknutia chrbtice,
 • mikrotraumy u bábätok a malých detí.

Zdroj foto: Súkromný archív

Aký to má význam z hľadiska celkového náhľadu na ľudské zdravie? Zdravie závisí od prírodnej schopnosti organizmu bojovať proti škodlivým účinkom prostredia a zároveň kompenzovať ich následky, odolávať, mať dostatočné rezervy na prekonávanie denných stresov (práca, športový výkon). Rôzne blokády a poruchy pohybového aparátu a nervového zásobovania oberajú telo o vitálnu energiu potrebnú na zvládnutie týchto denných stresových situácií.

Osteopatia vidí svalovo-kostrovo-nervový systém ako jediný, ktorý môžeme pomocou manuálnych techník ovplyvniť a tak pôsobiť na ľudské zdravie cez zmeny vo fyziologických procesoch v ľudskom tele. Zároveň je to prírodný spôsob liečby bez zbytočného zásahu chémie, operácie alebo iných pomôcok. Naviac, osteopatia nielen rieši už existujúce problémy ale taktiež funguje ako prevencia degeneratívnych zmien v chrbtici, kĺboch či svaloch.

Osteopatia sa snaží o perfektnú rovnováhu ľudského tela, ktorá je jedným zo základných prvkov dôležitých pre celkové zdravie, pričom na základe toho potom môžu ďalšie časti bytia (myseľ a duša) reagovať na „stresy“ života v pozitívnom zmysle-zdraví.

Osteopatia je bezpečný a prirodzený prístup ku zdraviu. Je určená hlavne tým ktorý majú problémy s pohybovým aparátom a majú záujem dozvedieť sa niečo viac o svojom zdraví.

História Osteopatie

Osteopatia bola založená americkým Doktorom A.T. Stillom okolo roku 1870 v USA. Dr. Still vyvinul osteopatiu z empirického pozorovania anatómie ľudského tela a rôznych chorôb ktoré liečil. Jeho rodinné nešťastie (úmrtie jeho troch detí) ho priviedlo hlbšie sa zaoberať zdravím a chorobami ľudského tela. Štúdium ho nakoniec priviedlo k myšlienke vytvoriť nový holistický a naturálnejší systém liečenia. Dr Still, postupne založil svoju vlastnú kliniku a neskôr v roku 1892 otvoril prvú Osteopatickú školu. Do dnešného dňa je v Amerike 24 Osteopatických univerzít.

Osteopatia svojou odbornosťou a prístupom si vydobyla zvláštne miesto v zdravotníctve. Je oddelenou od ortodoxnej medicíny ale pritom má svoj vlastný edukačný systém a výskum. Na rozdiel od USA, v európskych štátoch ako aj vo Veľkej Británii však Osteopati nie sú lekármi ale čiastočne len primárni zdravotnícki pracovníci. To znamená že, ľudia často navštívia osteopatov ako jedných z prvých odborníkov pri rôznych svalových bolestiach a seknutiach. Osteopati sú vyškolený rozpoznať patologické zmeny ktoré môžu spôsobovať svalové bolesti a v takýchto prípadoch odporúčať klientov na odborné lekárske vyšetrenia.

Liečba a ďalšie informácie

Osteopatia a čo ju odlišuje od ďalších metód?

Filozofia je to čo ju odlišuje od ostatných medických odborov. Hlavným konceptom je, že všetky časti tela pracujú ako jeden integrovaný celok. Ak sú niektoré časti tela zablokované, iné časti sa adaptujú spôsobom, že vedú k zápalom, bolesti, skráteniu a stuhnutiu svalového a fasciálneho tkaniva a ďalším problémom. Osteopat má veľmi dobre vytrénované palpačné schopnosti (Palpácia je subjektívna metóda vyšetrenia veľkosti a tvaru orgánov v tele pohmatom; napr. lymfatických uzlín, sleziny, obličiek, pečene, apendixu...) a dokáže už v počiatočnom štádiu objaviť a odstrániť tieto zmeny a tým zabezpečiť optimálnu-zdravú funkciu ľudského organizmu. Osteopatická liečba tak potom vedie k prevenci, zníženiu bolesti, redukovaniu stresu, zlepšeniu mobility a pocitu blaha.

Aká je odbornosť a kvalifikácia oteopatov?

Momentálne sa pracuje na vytvorení jednotného systému vzdelávania a regulácie osteopatov v Európe, kedže rôzne krajiny majú svoj vlastný systém uznávania, edukácie a regulácie tohoto povolania. Osteopati vo Veľkej Británii majú štatút regulovaného povolania (General Osteopathic Council) a štúdium zahrňuje 4 roky univerzitného denného štúdia. Tým sa zaručuje vysoký štandard kompetencie tohto povolania. Osteopaticka komora vyžaduje neustále zvyšovat odbornú úroveň svojich členov kontinuálnymi vzdelávacími programami, ktoré musí každý osteopat každoročne podniknúť. Osteopati sa riadia prísnym kódexom praxe, ktorý upresňuje znalosti, zručnosti a vymedzuje kompetencie každého osteopata.

Čo osteopati liečia?

Osteopati sú špecialisti na širokú škálu porúch pohybového aparátu, ale aj iných funkčných porúch ľudského organizmu, napr:

 • akútne a chronické bolesti chrbta,
 • bolesti hlavy a migrény,
 • bolesti kĺbov (rameno, lakeť, zápästie, bedrový, kolenný, členkový, panvový, sánkový),
 • športové zranenia (natiahnutie šliach, väzivového tkaniva a svalov),
 • zápaly svalových úponov a väzivového tkaniva,
 • nesprávne držanie tela,
 • blokády chrbtice,
 • akútne seknutia chrbtice,
 • mikrotraumy u bábätok a malých detí.

Zdroj foto: Súkromný archív

Zdroj foto: Súkromný archív

Zdroj

 • Occupational Health Statistics Bulletin. Health & Safety Executive, 2004/5,
 • Musculoskeletal Services Framework. Department of Health, 2006, Veľká Británia.