Návody na telesnú aktivitu

Ľudské telo je predurčené k pohybu; telesná aktivita poskytuje celý rad telesných, spoločenských a psychologických výhod. Pripravili sa nové návody, ktoré majú Európanom dopomôcť k lepšej kvalite života prostredníctvom zvýšenej aktivity.

Definícia telesnej aktivity

Telesná aktivita je “ľubovoľný telesný pohyb súvisiaci s kontrakciou svalov, ktorá zvyšuje výdaj energie nad oddychovú úroveň.”1 Je to hlavný faktor súvisiaci so zdravím a kvalitou života a patria sem rôzne športy a voľnočasové aktivity (t. j. cvičenie), ale aj každodenné aktivity, napríklad rezká chôdza, domáce práce a telesne náročné zamestnanie, napríklad murárstvo.

Prínos aktívneho životného štýlu

Z telesnej aktivity vyplýva pre všetky vekové skupiny mnoho zdravotných výhod vrátane1:

  • menšieho rizika ochorenia srdca
  • manažmentu telesnej hmotnosti
  • zdravších kostí
  • menšieho rizika depresie

Faktory ovplyvňujúce aktivitu

Telesnú aktivitu jednoducho neurčuje iba vôľa osoby, ktorá chce byť aktívna, ale záleží to aj na prostredí. V rámci komunity má významnú úlohu urbanizmus, ktorý môže pomôcť ľuďom tak, že sú schopní chodiť do práce na bicykli alebo pešo bez toho, že by boli nejako ohrození. Pracoviská možno vybaviť sprchami, aby ľudia mohli do práce chodiť na bicykli.

Návody pre Európu a Ameriku

Za niekoľko posledných desaťročí pozorujeme pokles telesnej aktivity (nie je to však overené), prevažne v dôsledku rôznych inovácií, ktoré nám uľahčujú život. Sedavý spôsob života vedie asi 40 – 60 % obyvateľov Európskej únie.1

V r. 2008 boli pre obyvateľov Ameriky a EÚ pripravené nové návody na telesnú aktivitu podporujúcu zdravie (tabuľka 1).1,2 Americké návody sú podrobnejšie v predpisoch minimálneho rozsahu telesnej aktivity pre jednotlivé skupiny obyvateľstva. Návody EÚ vychádzajú všeobecne z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré majú voľnejší charakter.3

Európske aj americké návody sa zhodujú v tom, že pre zdravie je akákoľvek aktivita lepšia ako žiadna. Návody EÚ sa zameriavajú najmä na odporúčania zásahov na komunitnej a vládnej úrovni, ktoré majú umožniť ľuďom viac telesnej aktivity. Medzirezortný prístup zahrnuje šport, zdravie, vzdelávanie, doprava, životné prostredie, urbanizácia, bezpečnosť obyvateľstva, práce a služby pre starších občanov. Napríklad poskytovatelia zdravotného poistenia by mohli podporiť telesnú aktivitu poskytovaním finančných výhod pre klientov, ktorí preukážu, že sú aktívni.

Praktické kroky k väčšej aktivite

Na lokálnej aj národnej úrovni je najdôležitejšie vytvoriť vhodné podmienky, ktoré budú podporovať väčšiu telesnú aktivitu, pričiniť sa však musia aj jednotlivci. Tí, ktorí nie sú zvyknutí hýbať sa, by sa mali postupne dostať na takú úroveň aktivity, ktorá im vyhovuje a dá sa dlhodobo udržiavať.

Obchodník môže začať niečím takým jednoduchým, napríklad tým, že vystúpi vždy z autobusa o zastávku prv a bude chodiť o kúsok viac pešo, pritom časom si vzdialenosť predĺži a na monitorovanie pokroku použije krokomer. Žena v domácnosti môže zaparkovať auto ďalej od obchodu a preniesť nákupné tašky v rukách na dlhšiu vzdialenosť. Manažer môže rozvíjať pracovné vzťahy tým, že navrhne poradu s kolegami po zápase squashu alebo s nimi prediskutuje nové myšlienky pri chôdzi cestou z práce. Ako prvý krok môže každému pomôcť konzultácia s lekárom, ktorý poradí, čo je pre daného človeka najvhodnejšie.

Tabuľka 1. US a EÚ odporúčania telesnej aktivity dospelým

**US odporúčania** **EU odporúčania (podľa WHO3)**
Aspoň 150 minút týždenne mierne intenzívnej alebo 75 minút týždenne výrazne intenzívnej aeróbnej aktivity Najmenej 30 minút miernej telesnej aktivity 5 dní v týždni alebo Najmenej 20 minút intenzívnej aktivity 3 dni v týždni
Každá aktivita má trvať najmenej 10 minút a má byť rozložená na celý týždeň Aktivita má byť sústredená do úsekov trvajúcich najmenej 10 minút
Pre lepší úžitok by mali dospelí zvýšiť aeróbnu aktivitu na 300 minút miernej aktivity alebo na 150 minút intenzívnej aktivity týždenne. Dospelí by mali cvičiť aj posilňovanie svalov s miernou alebo vysokou intenzitou a 2 alebo viac dní precvičovať všetky hlavné svalové skupiny. Posilňovať svalstvo treba 2 až 3 dni v týždni
### Ďalšie informácie:

Memorandum o telesnej aktivite
www.eufic.org/article/sk/page/RARCHIVE/expid/24/
O tom, ako ste na tom so svojou telesnou aktivitou, sa dozviete na stránke EUFICu: www.eufic.org/page/en/page/energy-balance

Odkazy