Muži a psychické zdravie- 1. časť

V otázke sily a celkovej zdatnosti vždy kraľovali muži. Nezlomní, silní, statoční aj v tých najťažších chvíľach. Prežili a zvládli všetko. Je to ale naozaj tak, že sú ako stroje? Ako ich najlepšie pochopiť a pomôcť im?

Zdroj foto: Shutterstock.com

„Po štrnásť rokoch (Valibuk) takú hroznú silu mal, že i tie najväčšie buky a duby zo zeme ako najtenšie konope trhal a po osem i desať kusov na pleci do domu nosil.“ Pavol Dobšinský

V otázke sily a celkovej zdatnosti vždy kraľovali muži. Nezlomní, silní, statoční aj v tých najťažších chvíľach. Prežili a zvládli všetko. Takmer bez najmenšej ujmy na tele a duši- ak, tak sa to rýchlo zahojilo. A na duši, tú akoby ani nemali - vždy silní a tiahnúci vpred. Nezlomení, nezlomní. Pracujúci 20 hodín denne a zvládajúci dokonale všetko. Aspoň na prvý pohľad.

Avšak, v otázke psychického zdravia tu boli iní víťazi – a tu jednoznačne vždy dominovali ženy, hoci to "nevytrubovali". Ženy majú výhodu a tendenciu k spoločnému ženskému združovaniu sa a vždy kládli veľkú dôležitosť zdieľaniu svojho vnútra. Využívali tak možnosť vyjadriť svoje emócie a problémy. Nehrali sa na hrdinky a z tohto dôvodu ženy aj častejšie vyhľadávali zdravotnú pomoc skôr ako muži. Nemuseli prechádzať cez prekážky vlastného sebaobrazu nezlomiteľného.

Muži naopak, mali skôr tendenciu vyhýbať sa zdravotnej pomoci. Luke Sullivan vysvetľuje: „Tradične, muži zavrhujú možnosť hľadať pomoc, prežívajú vysokú úroveň izolácie, užívajú drogy a alkohol, prejavujú sa deštruktívne a majú problémy s kriminalitou... Na pozadí týchto skutočností často stoja psychické problémy“. Muži sa dostali do krízy


Muži a psychické zdravie- 2. časť

Ste leniví? Pozor! Možno iba trpíte tzv. prokrastináciou


Aké sú dôvody tohto správania?

Ak sa pozrieme ešte ďalej uvidíme v tom otázku maskulinity alebo mužnosti či mužskosti. A v prípade mužnosti je nemužné hovoriť o slabosti (je to hanba!). Tak sa stane, že otázky psychického charakteru často prechádzajú v tichosti, zamaskované alebo nediagnostikované. Muži sú učení byť hrdinovia aj vtedy, keď to bolí. Akože sa im nič nedeje. Ale deje sa.

Muž nie je stroj, nie je z kameňa. Muži sú podobne zraniteľní ako ženy (hoci v istých ukazovateľoch sú isté percentuálne rozdiely). Iba si to nedovolia priznať. Akosi sa to nehodí. Preto ostávajú vo svojich problémoch zamrznutí.

Zatajiť však psychický problém neznamená zbaviť sa ho. Ten zostáva a intenzívne klope na dvere. Nemalú úlohu to zohráva aj obava vôbec TO vysloviť- mám problém. A potrebujem ho riešiť. Svojpomocne alebo s pomocou odborníka.

Na druhej strane muži využívajú určitú pomoc - vnímajú svoj hlavný zdroj zdravotnej pomoci skôr partnerky alebo priateľov. Ak sa už dostanú k lekárovi, tak zvyčajne hovoria o fyzických problémoch a je malá pravdepodobnosť, že budú diskutovať o svojich hlbších emocionálnych problémoch – a osobitne nie v prípade, ak je lekárkou žena. 

Situácia sa predsa len začína meniť a je spôsobená zmenou v sociálnej dynamike v práci, v rodine a osobnom živote. Ako píše Robert Bly: „Do svých pětatřiceti let si muž uvědomí, že představy o ideálním, tvrdém a opravdovém muži, které si odnesl ze střední školy, ve skutečnosti neplatí. Tehdy se muž otevírá novým představám o tom, čím je nebo čím by mohl být“.

Prvým krokom k prekonaniu týchto spoločnosťou naučených bariér je ich uvedomenie si - sú to bariéry, ktoré mi znemožňujú pomôcť sebe samému. Nájsť pomoc. Tak, ako nie je zahanbujúce vyhľadať lekára v prípade nastupujúcej chrípky. Dôležitú úlohu v borení bariér zohráva aj osveta v zmysle získania informácií a väčšieho porozumenia ohľadom psychických porúch či problémov - tieto problémy nie sú záležitosťou iba žien, ale aj mužov.

Muži potrebujú začať hovoriť o svojich psychických problémoch a riešiť ich. Dôležité je vedieť rozoznávať psychické ťažkosti- ich príznaky, ako riešiť ťažkosti kedy vyhľadať odbornú pomoc. Dnes veľkú úlohu hrá tzv. stres – napr. sociálny, komunikačný, finančný, časový a informačný stres, úzkosť, rodinné problémy, vzťahové problémy, workoholizmus a iné závislosti, vyčerpanie alebo až vyhorenie. Stres ožaruje našu psychiku a oslabuje nás. Potrebujeme okamžite nájsť najprv to, že máme psychiku (v dnešnej dobe úloha par excellence), uznať jej pravé miesto a poskytnúť prvú pomoc (pokračovanie článku tu).

Literatúra:

  • BLY, R.: Železný Jan. Praha: Argo. 8072036599. 2005, 278 s.
  • DOBŠINSKÝ, P.: Prostonárodné slovenské povesti 1. Bratislava: Tatran, 1973. 560 s.
  • FRANEK, J.: Mental Health For Men: This Is Why Men Need To Start Talking About Mental Health. In Askmen_[online]. Dostupné na internete: http://www.askmen.com
  • SULLIVAN, L.: Men's Health Week: facing up to male mental health problems. In TheGuardian.com [online]. Dostupné na internete: http://www.theguardian.com