Zničená pečeň? Nemusí to byť len kvôli alkoholu...

O tom, že nadmerná spotreba alkoholu či liekov škodí zdraviu pečene, vieme snáď všetci. No rovnako tak si ju môžeme poškodiť, ak bude v našej strave zastúpených priveľa cukrov.

O čom to je: tretina američanov má nealkoholické stukovatenie pečene, minimum z nich o tom vie, efektívne riešenie je pritom v úprave stravy a životného štýlu.

Pozitíva: rozširuje povedomie o novej epidémii, ktorá je s vysokou pravdepodobnsťou, i keď asi o niečo menej, rozšírená už aj na Slovensku.

Otázniky: tak v USA, ako i u nás je potrebné komunikovať problematiku smerom k laickej ale i odbornej verejnosti so zameraním na prevenciu.

Súvislosti: nesúvisí s príjmom alkoholu, ale cukrov, je preukázaná súvislosť so vznikom kardiovaskulárnych ochorení:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437502/

Link: https://experiencelife.com/article/the-hidden-liver-crisis/

Poznámka: nízkocukrová diéta prispieva k efektívnej liečbe.


Pozrite si tiež:

Autofágia – liečivá forma novodobého pôstu