Jogová pozícia polmesiac: rozvíjanie sily a pružnosti chrbtice i aktivity vedomia – 1. časť

Pred samotným cvičením tejto pozície je dobré sa zahriať – napríklad odcvičením viacerých pozdravov slnka, alebo vykonaním rôznych prípravných cvikov: polmesiac v stoji, pluh, trojuholníky v ľahu. Pozícia totiž vyžaduje intenzívne nasadenie aktivity v chrbtici, ktoré sa ľahšie vybuduje po určitej fyzickej príprave.
Jogová pozícia polmesiac

Miriam Bellušová | Zdroj: súkr.archív

K vykonaniu pozície je vhodné aj prípravné pozorovanie ich obrazu v ideálnej, estetickej forme, napríklad na fotografiách. Pekná forma týchto jogových pozícií vzniká vtedy, keď vedomie privádza telo až na hranicu jeho súčasných možností.

1. Polmesiac – obraz aktívneho pohybu v dvoch smeroch

V jogovej pozícií polmesiac (sanskr.= āňjaneyāsana) sa vyjadruje úsilie človeka nadviazať intenzívny vzťah k zemi a súčasne vyrastať do široko sa otvárajúceho horného priestoru. Nohami preto človek klesá nízko do blízkosti zeme a zároveň sav hornej chrbtici rozpínavo predlžuje smerom hore a do záklonu. Toto mimoriadne intenzívne úsilie cvičiaceho klesať k zemi a súčasne rásť v ústrety kozmu je sprevádzané pokojom a rozvahou vo vedomí a voľne prúdiacim, akoby popusteným dychom.

Začnite v kľaku na pravom kolene, chodidlo ľavej nohy položte na zem vo vzdialenosti asi 40 cm pred panvou a preneste naň váhu tela. Usilujte sa poklesnúť panvou k zemi tak nízko, ako je možné. Pravú nohu posuňte za seba tým, že pohnete kolenom mierne dozadu. V ideálnom prevedení je pravá noha takmer vystretá a ľavá noha je v kolene zovretá až do ostrého uhla. Udržiavajte klesanie aspoň jednu minútu a vynakladajte úsilie, aby sa trup nepredkláňal ponad stehno ľavej nohy dopredu. Keď ste pekne vybudovali nízky postoj, uvedomujte si región krížovej kosti a silne sa z nôh zhromažďujte, centrujte do krížov. Zapojenie sily v spodnom chrbte citeľne vzpriamuje trup a odľahčuje ho. Pokojne dýchajte.

V ďalšom kroku vediete paže širokým kruhom ponad hlavu a spájate ich dlaňami k sebe. Plecia uvoľňujete a pozornosťou smerujete do oblasti stredného chrbta, asi na úrovni spodných rebier. Začínate utvárať druhý smer pohybu, vykĺzavajúci rast zo stredného chrbta, sprvu nahor a postupne, otváraním hrudníka a ramien až do záklonu. Pri dosiahnutí hranice možného pohybu nahor ostávate v pozícií, voľne dýchate a pozorujete vytvorenú formu tela, intenzívne rozpriahnutie medzi zemou a otvoreným priestorom. Potom môžete ešte raz silne zapojiť spodný chrbát a znova kúsok povyrásť do záklonu. Výdrž v tomto kroku je individuálna, primeraná schopnosti udržiavať pnutie pozdĺž chrbtice a najmä pokoj a nadhľad vo vedomí.

Z pozície sa vrátite rovnakým spôsobom, ako ste ju zaujali – zdvihnete trup do zvislej línie, širokým kruhovým pohybom spustíte paže k zemi a posadíte sa na lýtka a päty. Pre uvoľnenie chrbta môžete zacvičiť polohu dieťaťa – predkloniť sa trupom k zemi, oprieť čelo o zem, paže položiť vedľa trupu a ostať v uvoľnenom sede. Teraz môžete celé cvičenie zopakovať s vystriedanými nohami.

Úvaha sprevádzajúca toto cvičenie

Vedomie človeka túži po rozvoji, túži spoznávať zákony bytia na zemi a v celom vesmíre, túži uskutočňovať svoje poznanie v prospech iných ľudí tu na zemi. Toto vyžaduje aktívne zapájanie svojich síl a schopností, trpezlivosť a stále nasledovanie svojho cieľa napriek prekážkam.


Pozrite si aj nasledujúcu časť:

Jogová pozícia hlava koleno: rozvíjanie sily a pružnosti chrbtice i aktivity vedomia – 2. časť