Predpôrodná príprava: prečo je taká dôležitá a čo všetko vás na nej naučia?

Ženy počas jednotlivých trimestrov, pri pôrode ale aj v období šestonedelia prechádzajú mnohými fyzickými aj psychickými zmenami. Sú citlivejšie, vnímavejšie i náladovejšie. O to viac podpory a trpezlivosti potrebujú zo strany svojich najbližších. Pre budúce mamičky sú v tomto období veľkou pomocou aj odborníci v danej oblasti – hlavne pôrodné asistentky.

Tehotenské kurzy pod dohľadom odborného garanta, známe aj ako profylaktická príprava, prevedú ženu obdobím tehotenstva. Pripravia ju na samotný pôrod či na rolu mamynielen po stránke fyzickej, ale aj psychickej.

Aby pôrod nebol strašiakom

Skúsená pôrodná asistentka pomáha počas predpôrodnej prípravy v mnohých oblastiach. Významnú rolu zohráva predovšetkým jej pomoc pri znižovaní negatívnych emócií z pôrodu, strachu z pôrodných bolestí a obáv o svoje dieťa. „Mnohé ženy pochybujú o svojej schopnosti normálne porodiť zdravé dieťa. Práve preto potrebujú pocit istoty a ubezpečenia, že ich telo a dieťatko boli prírodou stvorené tak, aby celý pôrodný proces zvládli,“ hovorí Elena Drapáčová, vedúca sestra na II. Gynekologicko – pôrodníckej klinike, ktorá sa celý svoj profesijný život venuje pôrodnej asistencii a príchodu detičiek na svet. „Význam dobre a profesionálne vedeného kurzu predpôrodnej prípravy je práve v tom, aby viedol k zvyšovaniu dôvery v pôrod a eliminoval nadbytočný strach či dezinformácie o potenciálnych problémoch. Zároveň je tiež prostriedkom sebapoznávania, budovania zdravého vzťahu nielen k pôrodu, ale aj k vlastnému telu a očakávanému dieťatku,“ dodáva Drapáčová. Budúca mamička sa na kurzoch naučí aj to, ako lepšie zvládať popôrodnú adaptáciu a úspešne dojčiť.

Cvičenie priaznivo ovplyvní tehotenstvo aj pôrod

Súčasťou predpôrodnej prípravy je aj pravidelné cvičenie pod dohľadom skúsenej pôrodnej asistentky, ktoré môže byť pre budúcu mamičku veľmi prínosné. „Tieto cvičenia pomáhajú naučiť tehotnú ženu, ako správne držať telo, a zároveň pôsobia preventívne proti oslabeniu panvového dna, stimulujú krvný obeh a zvyšujú pružnosť svalov. Taktiež pomáhajú odbúravať bolesť v krížovej oblasti, kŕče v nohách, či pri problémoch so zápchou,“ vysvetľuje odborníčka na predpôrodnú prípravu Elena Drapáčová. Cvičenia priaznivo vplývajú nielen na fyzickú, ale aj psychickú kondíciu. Pomáhajú pri relaxácii, zvyšujú sebadôveru a dodávajú energiu.

Kurzy pomôžu aj partnerom

Tehotenstvo je veľkou životnou zmenou nielen pre ženu, ale aj jej partnera. Dotýka sa mnohých oblastí v ich spoločnom živote, tej intímnej nevynímajúc. „Súčasťou psychofyzickej prípravy budúcej mamičky je preto aj príprava jej partnera. Je dôležité, aby si uvedomoval svoju nezastupiteľnú úlohu, pomoc a podporu, ktorú jeho partnerka potrebuje v priebehu tehotenstva, počas pôrodu a v šestonedelí,“ radí Elena Drapáčová.

Masáž, aromaterapia či hydroanalgézia

Ďalšia oblasť, o ktorej sa tehotné ženy dozvedia na kurzoch viac, sú aj rôzne možnosti farmakologických a predovšetkým nefarmakologických metód tíšenia bolesti počas pôrodu. Príprava s asistentkou naučí rodičky ovládať stres a znižovať úzkosť, relaxovať a stimulovať kožu, či dokonca ako využívať pri pôrode aromaterapiu. Odborný garant vysvetlí napríklad aj to, ako blahodarne pôsobí správna masáž, hydroanalgézia, homeopatia či mnohé iné možnosti. „Využívaním týchto naučených techník a metód sa snažíme odvrátiť pozornosť rodičky od bolesti v čase pôrodu, eliminovať jej pocit úzkosti, ale aj znížiť využívanie farmakoterapie. Je totiž aj v našom záujme, aby mal pôrod hladký priebeh so šťastným koncom, pričom sa snažíme podľa možností aj skrátiť jeho trvanie,“ vysvetľuje Elena Drapáčová z Občianskeho združenia Elen.


Pozrite si tiež:

Ako môže otec vplývať na nenarodené dieťa?