Infektológ o koronavíruse na Slovensku: Nie je dôvod na paniku, preventívne opatrenia sú namieste

Slovensko, aj všetky susediace krajiny, už evidujú potvrdené prípady výskytu koronavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúceho ochorenie COVID-19.Čo to pre nás znamená, či sú opodstatnené obavy ľudí a aké môžeme urobiť individuálne opatrenia, hovorí prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovník Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Na Slovensku máme špičkové infektologické pracoviská s dobre trénovaným personálom na zvládnutie závažných epidémií.

flickr.com | Zdroj: súkr.archív

Najväčším rizikom pri šírení nového koronavírusu je skutočnosť, že nie každý nositeľ vírusu má aj klinické prejavy ochorenia.

Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je zvyčajne do 14 dní a prejavuje sa prevažne ako infekcia dýchacích ciest spojená so suchým kašľom.

Pri závažnejšom priebehu sa môže objaviť zápal priedušiek či pľúc a v krajných prípadoch aj ťažký zápal pľúc vyžadujúci hospitalizáciu pacienta, a pľúcnu ventiláciu.

U niektorých ľudí sú prítomné aj črevné príznaky ako bolesti brucha a hnačky. Avšak časť nakazených nemá žiadne prejavy ochorenia, ale vírus pritom šíria ďalej svojho do okolia.

Z tohto dôvodu majú význam karanténne opatrenia v oblastiach s potvrdeným výskytom vírusu, ktoré môžu výrazne spomaliť jeho rozšírenie do iných oblastí.

Na Slovensku máme špičkové infektologické pracoviská s dobre trénovaným personálom na zvládnutie závažných epidémií. No je treba povedať, že žiaden štát nemá dostatok lôžkových kapacít na prijatie enormného počtu chorých pacientov v čase pandémie. Budeme si teda vedieť poradiť s obmedzeným množstvom pacientov – napríklad pri pandémii chrípky vyvolanej vírusom A(H1N1) z rokov 2009-2010 bolo na našej Klinike infektológie a cestovnej medicíny a pracoviskách anesteziológie a ntenzívnej medicíny hospitalizovaných 22 pacientov s vážnym priebehom ochorenia, z ktorých 19 mu nakoniec podľahlo. Tento počet sa dal zvládnuť, no pri v prípade scenára s tisíckami vážne chorých bude nutné vytvoriť väčšie množstvo lôžok. Každá nemocnica má svoj pandemický plán, ale zdravotnú starostlivosť vie pokryť len do istej miery, aj preto sú namieste rôzne opatrenia znižujúce riziko prenosu chorenia. V prípade masívnejšieho výskytu ochorenia u nás je pripravená na väčší počet infekčne chorých vojenská nemocnica v Lešti,“ hovorí skúsený infektológ, podľa ktorého by mala pri menšom meste svoj význam aj karanténa celej oblasti.

Aktuálne sa eviduje vo svete už takmer 100 000 nakazených a viac ako 3000 úmrtí. Medzi všeobecné odporúčania platí hlavne necestovať do rizikových oblastí, prípadne celkom obmedziť cestovanie, keďže kvôli migrácii ľudí je možné prísť do kontaktu s nakazeným človekom,a dodržiavať individuálnu hygienu.

Predovšetkým minimalizovanie pohybu na verejných miestach s veľkým pohybom osôb, kde by sa mohli nachádzať potenciálne chorí ľudia, obmedzenie telesného kontaktu s cudzími osobami na vzdialenosť menšiu ako jeden meter a časté umývanie rúk.

Starším osobám sa tiež všeobecne odporúča nechať sa zaočkovať proti pneumokokovej infekcii, keďže aj pôvodne vírusové ochorenie môže zapríčiniť oslabením organizmu sekundárnu bakteriálnu nákazu.

Žiadna panika, ani významná ‚ľudová‘ tvorivosť nie sú namieste. Na sociálnych sieťach sa objavili rôzne nepravdivé tvrdenia súvisiace s novým koronavírusom, napríklad o pozitívnych účinkoch pitia teplej vody alebo chlórového roztoku. Zatiaľ čo pitie teplej vody nikomu neublíži, ale ani nepomôže, pitím chlóru si môže človek naopak privodiť vážne ťažkosti. Preto apelujem na zdravý rozum a odporúčam občanom v súvislosti s prevenciou zdravotné predovšetkým počúvať štátne a verejné autority. Opatrenia majú prinášať epidemiológovia a diagnostickí i klinickí pracovníci, ktorých úlohou je zabezpečovať komplexný manažment pacientov po prepuknutí ochorenia,“ konštatuje prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., podľa ktorého nie je namieste ani nadmerné vykupovanie trvanlivých potravín.

Neverte falošným správam o koronavíruse

  • Užívanie antivirotických liekov účinných na chrípku je ako prevencia pred nakazením koronavírusom neopodstatnená, keďže nemá žiaden účinok na jeho elimináciu a rovnako je zbytočné užívanie antibiotík – liečba nimi je namieste až pri výskyte sprievodnej bakteriálnej infekcie
  • Očkovanie proti chrípke neochráni pred novým koronavírusom – u starších ľudí sa však odporúča nechať sa zaočkovať proti pneumokokom, pretože sekundárna bakteriálna nákaza by mohla skomplikovať zdravotný stav chorého pacienta
  • Nie je dôkaz o tom, že by preplachovanie nosných dutín chránilo pred infekciou koronavírusom alebo iným vírusom
  • Cesnak má síce potvrdené antibakteriálne účinky, no neexistuje dôkaz, že by jeho ) konzumácia ochránila ľudí pred vírusovou infekciou (aj keď konzumácia cesnaku ľuďom nepoškodí)
  • Naopak, vnútorné užívanie dezinfekčných prostriedkov, napríklad na báze chlóru, predstavuje vážne zdravotné riziko a ako ochrana proti vírusom je neúčinná, keďže tieto prostriedky nedokážu zabiť vírus vnútri organizmu a fungujú iba ako ochrana povrchov
  • Ultrafialové žiariče pomáhajú čistiť priestory, ale neodporúča sa vystavovať organizmus ich účinku
  • Sušiče rúk s teplým vzduchom nie sú efektívne v ničení vírusu

K téme koronavírus:

Číňania testujú infúzny vitamín C ako možnú ochranu proti koronavírusu

25 najčastejších otázok o koronavíruse a sumár odpovedí od odborníkov