Odporúčania Slovenskej lekárnickej komory v súvislosti s koronavírusom: predpisovanie liekov, využívanie e-receptov a návšteva lekárne

Slovenská lekárnícka komora odporúča nechodiť k lekárovi osobne, ak to nie je nutné a využívať predpisovanie liekov cez e-recept.
Slovenská lekárnická komora apeluje na pacientov, aby návštevu lekárne zvážili.

Zdroj: Flickr.com

Najväčším rizikom pri šírení nového koronavírusu je skutočnosť, že nie každý nositeľ vírusu má aj klinické prejavy ochorenia.

Ochorenie COVID-19 sa môže prejavovať rôzne. Inkubačná doba je zvyčajne do 14 dní (môže však byť aj dlhšia) a prejavuje sa prevažne ako infekcia dýchacích ciest spojená so suchým kašľom.

Pacienti s ľahším priebehom zvyčajne nenavštívia lekára, ale lekáreň, aby si zabezpečili lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. V tejto súvislosti Slovenská lekárnická komora apeluje na pacientov, aby návštevu lekárne zvážili.

Čo odporúča Slovenská lekárnická komora (SLeK)?

Chronickým pacientom pravidelne navštevujúci verejné lekárne za účelom výdaja dlhodobo užívaných liekov (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) SLeK odporúča požiadať (ideálne telefonicky, alebo mailom) predpisujúceho lekára o predpísanie elektronického lekárskeho predpisu s maximálnym možným množstvom užívaných liekov.

U väčšiny liekov je to v dávke na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok v dávke na jeden mesiac.

Predídete tak potrebe častejšej návštevy verejnej lekárne a vyhnete sa riziku infekčného ochorenia, ktorého priebeh môže byť pri chronických ochoreniach komplikovanejší.

Po predpísaní liekov ďalej SLeK odporúča telefonicky kontaktovať vášho lekárnika a informovať sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť v prípade potreby objednania lieku.

Odporúča sa využiť možnosti, ktoré poskytuje tzv. generická preskripcia, nepožadovať striktne liek konkrétneho výrobcu, ktorý môže vykazovať prechodnú nedostupnosť a konzultovať všetky dostupné možnosti zabezpečenia farmakoterapie s vašim lekárnikom.

Akútnym pacientom, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorí neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, a pod.), SLeK odporúča zvážiť osobnú návštevu verejnej lekárne a pokiaľ máte možnosť, požiadať o výber liekov príbuzných či známych.

Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární.

Všetkým pacientom, ktorí pozorujú symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov sa podľa možnosti vyhnúť kontaktu s inými ľuďmi a kontaktovať call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

Zdravým klientom verejných lekární (požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární) odložiť návštevu lekárne aspoň o mesiac.

Vo všeobecnosti žiada SLek pacientov, aby k celej situácii pristupovali racionálne, bez emócií a paniky, nevytvárali si nepotrebné vysoké zásoby liekov, ktoré môžu následne chýbať tým, ktorí ich reálne potrebujú.

Zároveň apelujú na všetkých pacientov, ktorí v uplynulom období navštívili rizikové krajiny, aby zotrvali v dvojtýždňovej domácej karanténe, a vyhli sa návštevám verejných lekární, keďže prenášačom vírusu je aj bezpríznakový pacient.


K téme koronavírus:

25 najčastejších otázok o koronavíruse a sumár odpovedí od odborníkov. Tieto informácie sa vám určite zídu!

Infektológ o koronavíruse na Slovensku: Nie je dôvod na paniku, preventívne opatrenia sú namieste