Predsedkyňa Asociácie diabetikov Slovenska: Mnohí diabetici sa stretli s otázkami, či jedli veľa cukru, keď majú cukrovku, alebo či už nikdy nemôžu jesť nič sladké

Diabetes mellitus je najrozšírenejším chronickým ochorením. V roku 2018 sme mali na Slovensku 355 895 diabetikov, z toho 21 372 novodiagnostikovaných, a trend výskytu ochorenia neustále rastie. Napriek tomu bojujeme s marginálnymi problémami, ako je nedostatočná prístupnosť najmodernejšej liečby, príliš vysoké doplatky za lieky, plánované odobratie časti agendy špecialistom – diabetológom, ako aj negatívny vplyv pandémie Covid-19.
meranie krvného cukru

Zdroj: Freepik.com

Najmodernejšia liečba diabetu nie je na Slovensku dostatočne sprístupnená

Najčastejšou príčinou úmrtia pacientov s cukrovkou 2. typu sú kardiovaskulárne ochorenia.

Číslo je pritom skutočne alarmujúce, až 75 % pacientov s diabetom 2. typu zomiera na srdcovo-cievne ochorenia3, 4“ hovorí Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Riešenie však prišlo v roku 2015, kedy nastal prelom v liečbe diabetu vyhlásením výsledkov prvej štúdie zameranej na ovplyvnenie srdcovocievnych ochorení novou skupinou antidiabetík.

Tie výrazne zlepšujú prognózu pacienta, a to zásahom do rozvoja tých najzávažnejších sprievodných ochorení diabetu, akými sú srdcovocievne ochorenia, mozgovo cievne ochorenia a ochorenia obličiek.

Tieto nové farmaká vedú k redukcii úmrtí zo srdcovocievnych príčin až o 38 %, úmrtí z akejkoľvek príčiny o 32 %, k redukcii potreby hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie o 35 % a redukcii progresie ochorenia obličiek o 39 %.

Vo vyspelom svete si tieto lieky vydobyli silnú pozíciu v liečbe diabetu a neustále potvrdzujú svoje kvality, na Slovensku však diabetológovia nemôžu liečbu adekvátne využívať.

Dôvodom sú tzv. indikačné obmedzenia pre hradenú liečbu, ktoré zamedzujú potrebné použitie týchto liekov. Diabetológovia aj pacientske organizácie už niekoľko rokov žiadajú o prehodnotenie tejto skupiny liekov, avšak bezvýsledne.

Slovensko, kde máme cca. 37 % diabetikov s kardiovaskulárnym ochorením, čo predstavuje viac ako 125 000 ľudí, stále zostáva v širokom okolí jedinou európskou krajinou, ktorá sa rozhodla svojim pacientom túto liečbu nedopriať.

Sme nútení vysloviť kritický postoj k situácii s dostupnosťou modernej liečby diabetu na Slovensku a vyzývame príslušné kompetentné orgány k diskusii a náprave,“ hovorí Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., prezident Slovenskej diabetologickej asociácie.

Diabetes mellitus v čase pandémie Covid-19

Liečba diabetu sa v tomto roku výrazne skomplikovala. Napomohol tomu súčasne úradujúci Covid-19, a to nielen u nakazených diabetikov, u ktorých prichádza k zvýšenému riziku ťažšieho a komplikovanejšieho priebehu ochorenia Covid-19, ale aj u nenakazených diabetikov.

Vplyvom reštrikčných protipandemických opatrení u nich nastáva pokles návštev pacienta u lekára, obmedzenie diétnej stravy a horšia kvalita stravovania (finančné následky krízy, negatívne psychické nastavenie a i.), nedostatok pohybu i stres.

To všetko vplýva na zhoršenie metabolickej kontroly a zvýšené riziko akútnych aj chronických komplikácií, ktoré súčasne môžu zvyšovať aj riziko dôsledkov pri eventuálnej následnej infekcii COVID-19.

Dôležitou úlohou diabetológa je preto previesť pacientov obdobím trvania pandémie s čo najnižším rizikom dôsledkov a zodpovedne rozhodnúť, kedy prevláda riziko nákazy a kedy dôsledky samotného diabetu,“ dodáva docent Martinka.

Z tohto dôvodu diabetológovia vyzývajú pacientov, aby napriek náročnému pandemickému obdobiu pravidelne komunikovali so svojím diabetológom a dodržiavali zásady predpísanej liečby.

Dôležité je brať predpísanú liečbu, mať pravidelný pohyb, zdravú stravu, podporovať imunitný systém a zdravú črevnú flóru, vyhýbať sa stresu, dopriať si dostatok odpočinku a udržiavať si pozitívne myslenie.

Vysoké doplatky za lieky a avizované prerozdelenie agendy diabetológov

Diabetes so sebou prináša tzv. pridružené ochorenia, akými sú vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, ochorenia srdca, očí, obličiek, celiakia a i.

Diabetici, najmä seniori, si pri súčasnom nastavení systému nemôžu dovoliť znášať enormné finančné zaťaženie na doplatkoch za lieky.

Najmä v poslednej dobe je podiel doplatkov taký veľký, že mnohí diabetici už nie sú schopní uniesť takúto finančnú záťaž,“ informuje Ing. Bc. Jozef Borovka, prezident OZ Zväz diabetikov Slovenska.

Následkom býva vynechávanie niektorých liečiv, čo vedie k zhoršovaniu zdravotného stavu pacienta a následným ťažkým komplikáciám, akými sú diabetická noha, zlyhávanie obličiek, zhoršovanie videnia, infarkty a mozgové porážky.

Mnohí diabetici sa stretli s otázkami, či jedli veľa cukru, keď majú cukrovku, alebo či už nikdy nemôžu jesť nič sladké. Tieto mýty o diabete pramenia práve z nedostatku osvety, čo chceme my, pacientske organizácie, napraviť,“ vysvetľuje Petra Ferenčíková, predsedkyňa Asociácie diabetikov Slovenska.

Pacientske organizácie pomáhajú nielen otváraním závažných problémov vo verejných diskusiách, ale aj priamou pomocou pacientom.


Prečítajte si tiež:

10 jasných príznakov cukrovky!

20 skvelých potravín pre diabetikov, ktoré pomáhajú znížiť hladinu cukru v krvi