Z USA hlásia prípad muža infikovaného koronavírusom a chrípkou súčasne, nejde však o prvý prípad súbežnej infekcie! Čo znamená takáto "dvojitá infekcia" pre ľudské telo?

Prvé správy o pacientoch infikovaných koronavírusom a chrípkovým vírusom súčasne, sa objavili už v marci v čínskom Wuhane.

Koinfekcia koronavírusu a chrípky

Blíži sa prvá zimná sezóna, pčas ktorej budeme musiať bojovať aj s novým koronavírusom SARS-CoV-2. Existuje niekoľko faktov, vďaka ktorým sa môžeme cítiť optimistickí: účinná vakcína je na obzore, úmrtnosť infikovaných klesla a zaviedli sa účinné terapeutické metódy , ako je liečba antivírusovým liekom remdesivir.

Zima, bohužiaľ, so sebou prináša aj celý rad respiračných vírusov. Vedci už dávnejšie potvrdili, že je možné mať súčasne chrípku aj koronavírus, čo však takáto súbežná infekcia znamená pre ľudské telo?

Posledné správy o potvrdenom prípade súbežnej infekcie chrípky a koronavírusu sú hlasné z oblasti Bay Area v Kalifornii. Toto však nie je prvý prípad takejto koinfekcie a nebude zrejme ani posledný.

Je jasnou pripomienkou výziev, ktoré pred nami pri riešení tejto pandémie stále stoja.

Prvé správy o pacientoch infikovaných koronavírusom a chrípkovým víruom súčasne, sa objavili v časopise The Lancet už 25. marca.

Informovali o deviatich pacientoch z celkového počtu 1 054 z čínskeho Wuhanu a susedných oblastí, ktorí mali pozitívny test na SARS-CoV-2 aj na chrípkové vírusy (päť chrípkových vírusov A a štyri chrípky B).

Z týchto deviatich pacientov sa iba jeden nezotavil z COVID-19 v čase publikácie článku.

Odvtedy bolo z celého sveta hlásených najmenej 83 správ o pacientoch infikovaných chrípkou aj COVID-19 naraz. Je zaujímavé, že v mnohých z týchto štúdií vedci zistili, že chrípková infekcia neovplyvnila výsledky pacientov s COVID-19 pozitívne, ani negatívne.

Počet súčasne koinfikovaných pacientov je ale stále dosť nízky, pretože je ťažké zistiť, či majú pacienti súčasne chrípku aj COVID-19.

Je to preto, že akonáhle má človek pozitívny test na COVID-19, lekári už vo väčšine prípadov nerobia pacientovi testy na ďalšie vírusové infekcie. Namiesto toho pokračujú v liečbe príznakov COVID-19, ktoré môžu vyzerať podobne ako príznaky chrípky.

Ako si vírusy spolunažívajú?

Chrípkový vírus je známy svojou schopnosťou rekombinácie a v podstate zachytením ďalších funkcií od iných chrípkových vírusov počas koinfekcie, ktorá môže viesť k prenosu z jedného človeka na druhého, ako to svet videl počas pandémie prasacej chrípky v roku 2009.

SARS-CoV-2 je však koronavírus, úplne iná skupina vírusov ako chrípkový vírus, a nemá potenciál pre rekombináciu. Potenciálne nebezpečenstvo preťaženia imunitného systému v dôsledku súbežnej infekcie oboch týchto vírusov však stále existuje.

Očkovanie proti chrípke v zimnej sezóne 2020 - 21 je teda dôležité, a to jednak kvôli zníženiu pravdepodobnosti súbežných infekcií, ale aj kvôli zníženiu počtu hospitalizácií kvôli chrípke, čo umožní zdravotníckemu personálu zameriavať sa na starostlivosť o pacientov c COVID-19.

Stále nie je jasné, ako presne ľudia zareagujú na koinfekciu spôsobenú chrípkou a COVID-19, a hoci sa spomínaný pacient z Kalifornie úplne uzdravil, iní nemusia mať také šťastie.


Prečítajte si aj:

Žena mohla šíriť infekčné častice koronavírusu až 70 dní bez akýchkoľvek príznakov!

Stratili ste čuch? Môže ísť o príznak COVID-19. Otestujte sa, či cítite tieto dve veci vo vašej kuchyni!