NCZI: Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, srdcových infarktov aj amputácie dolných končatín Slovákov

Najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ukazujú, že počet pacientov sledovaných v diabetologických ambulanciách na Slovensku má dlhodobo stúpajúci trend.

Zdroj: Freepik.com

Diabetes mellitus, cukrovka, je v súčasnosti jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Mnohí o ňom hovoria ako o pandémii tretieho tisícročia.

Podľa údajov NCZI je na Slovensku sledovaných 349 595 pacientov s cukrovkou. Najviac pacientov bolo v roku 2022 sledovaných pre diabetes mellitus 2. typu (91,3 % prípadov, v počte 319 049 pacientov). Na diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7,3 % pacientov (25 473 osôb).

Podľa WHO má cukrovku na svete približne 422 miliónov ľudí. Väčšina žije v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Každoročne sa priamo cukrovke pripisuje až 1,5 milióna úmrtí.

Počet prípadov, ako aj výskyt cukrovky sa v posledných desaťročiach neustále zvyšuje. Výnimkou nie je ani Slovensko. Kým v roku 1980 bolo na Slovensku lekármi sledovaných 122 197 diabetikov, v roku 2022 to už bolo 349 595, čo je nárast o takmer 230-tisíc osôb.

Cukrovka je ochorenie, pri ktorom ľudský organizmus nie je schopný udržať koncentráciu krvného cukru v bežných medziach. Najčastejší diabetes mellitus 2. typu súvisí so životným štýlom. Medzi faktory, ktoré prispievajú k jeho rozvoju patrí nadváha, nedostatok pohybu a genetika, hoci nejde o dedičné ochorenie. Preto by sa mali mať na pozore aj tí, ktorí ochorenie nemajú v rodine.

Príznaky bývajú mierne a nešpecifické, ako častý pocit smädu, potreba močiť častejšie, rozmazané videnie či únava. Trvá aj roky, kým im človek začne pripisovať význam. V dôsledku toho býva choroba diagnostikovaná aj roky po nástupe.

Neliečená alebo nedostatočne liečená cukrovka môže viesť k poškodeniu tkanív, predovšetkým očí, obličiek, periférnych nervov a ciev. Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, srdcových infarktov, mŕtvice a amputácie dolných končatín.

Včasná diagnostika je kľúčová, aby sa predišlo následkom. Najlepším spôsobom, ako včas odhaliť cukrovku, sú pravidelné kontroly a krvné testy u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zabrániť alebo oddialiť nástup cukrovky 2. typu sa dá zdravou stravou, pravidelnou fyzickou aktivitou, udržiavaním normálnej telesnej hmotnosti a vyhýbaním sa fajčeniu. Cukrovka 2. typu si hľadá svoje „obete“ najmä medzi staršími ľuďmi.

Svetový deň diabetu vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou diabetickou federáciou si každoročne 14. novembra pripomíname od roku 1991 s cieľom zvýšiť povedomie o všetkých typoch cukrovky a podporiť programy prevencie cukrovky 2. typu. V tento deň sa v roku 1891 narodil objaviteľ inzulínu Frederick Banting.


Viac k téme:

Diabetologička: Pacient si musí uvedomiť, že by sa mal liečiť v prvom rade pre seba

Depresia môže priamo prispievať k rozvoju cukrovky 2.typu, zistili vedci v novej štúdii