Pacientské organizácie

Nadácia pre Zdravie Slovenska

Redakcia ZDRAVIE.sk

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Redakcia ZDRAVIE.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Redakcia ZDRAVIE.sk

Združenie sclerosis multiplex Nádej

Redakcia ZDRAVIE.sk

Detský fond Slovenskej republiky

Redakcia ZDRAVIE.sk

Združenie abstinentov Slovenska

Redakcia ZDRAVIE.sk

Slovenská liga proti hypertenzii

Redakcia ZDRAVIE.sk

Slovenské združenie stomikov

Redakcia ZDRAVIE.sk

Slovenské hemofilické združenie

Redakcia ZDRAVIE.sk

Slovenský zväz pre sluchovo postihnutých

Redakcia ZDRAVIE.sk

Slovenská únia proti osteoporóze (SUPO)

Redakcia ZDRAVIE.sk

Stop fajčeniu, občianske združenie

Redakcia ZDRAVIE.sk

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Redakcia ZDRAVIE.sk

Slovenský zväz telesne postihnutých

Redakcia ZDRAVIE.sk

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Redakcia ZDRAVIE.sk

Liga proti rakovine

Redakcia ZDRAVIE.sk

Liga za duševné zdravie

Redakcia ZDRAVIE.sk

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Redakcia ZDRAVIE.sk