Pacientské organizácie

Nadácia pre Zdravie Slovenska

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Združenie sclerosis multiplex Nádej

Detský fond Slovenskej republiky

Združenie abstinentov Slovenska

Slovenská liga proti hypertenzii

Slovenské združenie stomikov

Slovenské hemofilické združenie

Slovenský zväz pre sluchovo postihnutých

Slovenská únia proti osteoporóze (SUPO)

Stop fajčeniu, občianske združenie

Slovenský zväz sclerosis multiplex

Slovenský zväz telesne postihnutých

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Liga proti rakovine

Liga za duševné zdravie

Slovenská Alzheimerova spoločnosť