(L00 - L99) Choroby kože a podkožného tkaniva - Súvisiace články

Späť na (L00 - L99) Choroby kože a podkožného tkaniva

Choroby nechtov

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Diagnostika chorôb z tváre

Alžbeta Slezáková, poradkyňa krásy

Krvný obraz

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Mozoľ, otlak (callus)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Žihľavka (urtikária)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Impetigo

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Kurie oko (clavus)

doc. MUDr. Michal Šak, CSc., dermatovenerológ

Zápal lymfatických uzlín - akútny (lymfadenopatia)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Plochý lišaj (lichen planus)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Alergická kontaktná dermatitída (eczema contactum, alergicum)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena