Keď stúpa krvný tlak

Čoraz viac ľudí trpí vyšším krvným tlakom, ktorého hodnoty sa dostávajú až nad optimálnu úroveň. Dôvodov, prečo tlak stúpa, existuje mnoho. Ako zistiť, či postihuje aj nás a ako sa dá liečiť?
Krvný tlak je **tlak, ktorým pôsobí krv na stenu ciev** – závisí však nielen na sile, akou ju srdce vháňa do tepien, ale aj na pružnosti a elasticite ciev. Nemusíme byť fyzikmi, aby sme chápali, že na to, aby sa naša krv dostala zo srdca k ostatným orgánom, je potrebný istý tlak. Väčšina z nás tiež vie, že optimálne „tlakové“ čísla u človeka sú 120/80. Vysoký tlak je prvý, ľahko zmerateľný a nezvratný znak toho, že **mnoho orgánov v tele je v ohrození**.

Prvá hodnota pred značkou „lomeno“ je systolická hodnota tlaku, teda tlakové maximum v tom okamihu, keď udrie srdce, čiže pri vypudení krvi. Diastolická hodnota je druhé číslo a predstavuje tlakové minimum v okamihu medzi dvoma údermi, teda v čase, keď sa srdce uvoľní. Obe hodnoty sa uvádzajú v milimetroch vytlačeného stĺpca ortuti (mmHg), pričom systolický tlak je vždy vyšší ako diastolický.

Ako správne merať krvný tlak?

Prečo je krvný tlak vysoký?

Dôvodov, prečo krvný tlak stúpa, môže byť niekoľko: od srdca je požadovan rýchlejšie pumpovanie, zužujú sa alebo tvrdnú cievy. Telo si tlak reguluje nervovými impulzmi a pomocou niektorých hormónov. Preto aj poruchy nervového systému alebo zvýšené vyplavovanie niektorých hormónov môžu byť príčinami vysokého krvného tlaku. Väčšina pacientov s vysokým krvným tlakom má toto ochorenie dedičné alebo ako výsledok vplyvu vonkajšieho prostredia a zlej životosprávy, prípadne ich kombinácií – približne 95 percent (dedične podmienené je zhruba v polovici prípadov).

Na vzniku hypertenzie sa z vonkajších faktorov výrazne podieľajú najmä stres, nadváha, vysoký prísun soli, alkohol a cigarety. Preto je také dôležité nielen pri ochorení, ale už i pri jeho prevencii dodržiavať zdravú životosprávu, hýbať sa a vyvarovať sa stresu, v prípade, že sa nedá, ventilovať ho. Ostatných päť percent pacientov trpiacich na vysoký krvný tlak má toto ochorenie v súvislosti s iným, ktoré je primárne - napríklad s ochorením obličiek alebo ciev.

„Normálne“ vysoký

Pulzujúci krvný tlak sa stále mení a je normálne, že každý z nás má v istých situáciách vyšší tlak. Zvýši sa pri telesnej alebo duševnej záťaži, ale i pri rôznych polohách tela (ľah, stoj). Najnižší tlak spravidla mávame v spánku okolo 3. hodiny ráno, najvyššie hodnoty možno namerať dopoludnia medzi 8.00 a 11.00 h a večer medzi 16.00 a 20.00 h.

### Hypertenzia

Vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré sa nedá vyležať a jeho liečba trvá niekedy aj roky. Jeho sprievodné javy môžu ohroziť najdôležitejšie orgány a funkcie nášho tela a veľmi ľahko sa k nej pridružujú aj iné ochorenia. Práve hypertenzia patrí medzi najčastejšie príčiny nielen úmrtia, ale aj invalidity. Tiež reči o tom, že vysoký tlak sa týka iba ľudí „vo veku“ sú len fámami. Čoraz častejšie sa lekári stretávajú s mladými „vysokotlakármi“, dokonca ním môžu trpieť i deti. Keď si predstavíme, že až 40 percent všetkých úmrtí u ľudí mladších ako 65 rokov je spôsobených následkami vysokého krvného tlaku, vidíme, o akú vážnu hrozbu ide. Samozrejme, s vekom riziko, že i my budeme patriť k takto postihnutým, rastie.

Ako zistím, či ho mám?

Vysoký krvný tlak je zákerné ochorenie, pretože v prvých fázach vôbec nemusíte vedieť, že niečo s vami nie je v poriadku. Hypertenzia vie klamať, pretože človek sa i pri vysokých hodnotách tlaku môže cítiť úplne normálne, zdravo. I preto sú dôležité pravidelné preventívne prehliadky, ktorých súčasťou je meranie tlaku.

To, že mnoho ľudí o svojej chorobe vôbec nevie a prípadné prejavy pripisujú niečomu inému, napríklad preťaženiu alebo únave, je azda najväčším problém, a zároveň tento fakt predlžuje a sťažuje liečbu. Neraz sa totiž ťažkosti objavia až v pokročilom štádiu a mnohé z nich ohrozujú nielen naše zdravie, ale i život. K takýmto prejavom patria srdcový infarkt, zlyhanie obličiek, či mozgová príhoda. Avšak ak pociťujete niektorý z nasledujúcich symptómov, vyhľadajte lekára, aby vám zmeral tlak: závraty, hučanie v ušiach, krvácanie z nosa, bolesti hlavy.

V prípade kombinovaného výskytu týchto prejavov je veľmi pravdepodobné, že ich spôsobuje vysoký tlak, avšak niekedy sa môže vyskytnúť len jeden z nich, či dokonca žiaden. Veľkou výhodou, najmä keď sa problémy s hypertenziou už vyskytli vo vašej rodine, alebo v prípade, že žijete veľmi rýchlym spôsobom, zle sa stravujete, necvičíte, je **používanie tlakomeru v domácnosti**. Pravidelnými kontrolami môžete predísť zhoršeniu vášho stavu a včas vyhľadať lekára, ktorý vám nasadí liečbu. Navyše krvný tlak kolíše a môže sa stať, že práve na prehliadke u lekára budete mať hodnoty optimálne alebo temer optimálne, kým doma v inom čase vám „vyskočí“.

Na druhej strane, i zdravý človek si môže namerať vysoký krvný tlak. Je normálne, že tlak sa v istých situáciách zvyšuje, preto ho za chorobný považujeme až vtedy, ak ho nameriame opakovane v rôznych dňoch nad optimálnymi hodnotami, teda v prípade systolického tlaku 140 mmHg a viac, v prípade diastolického 90 mmHg a viac. Hodnoty 130/85 sa ešte považujú za normálne.

Reč čísiel

Viete, kedy sa hovorí o hypertenzii, a aké hodnoty svedčia o istých stupňoch závažnosti? (uvádzame v mmHg)

  • Systolický tlak 140 – 159 a/alebo diastolický tlak 90 – 99 - ľahká hypertenzia
  • Systolický tlak 160 – 179 a/alebo diastolický tlak 100 – 109 - stredne ťažká hypertenzia
  • Systolický tlak 180 a viac a/alebo diastolický tlak 110 a viac - ťažká hypertenzia

Ako sa dá liečiť?

  • Optimalizujte svoju hmotnosť, upravte si jedálny lístok (málo soli, tukov, cukru, veľa zeleniny, ovocia, rýb, nízkotučných mliečnych výrobkov).
  • Nepite alkohol a nefajčite.
  • Cvičte, prechádzajte sa.
  • Pravidelne chodievajte na kontroly.
### Nebezpečný počas tehotenstva

Ženám počas tehotenstva na pravidelných prehliadkach vždy merajú aj krvný tlak. Z jednoduchého dôvodu – vysoký krvný tlak je nebezpečný ako pre matku, tak i pre dieťatko. V prípade matky môže dôjsť k záchvatom kŕčov, v prípade dieťaťa môže viesť k poruchám vývoja a rastu plodu.

Z prírodných liečiv

Prírodné prostriedky na udržanie organizmu v zdravom stave sú nielen trendom, ale najmä neškodnou a prirodzenou cestou, ako si môžeme sami pomôcť. Možno budete prekvapení, ale dokážu pôsobiť preventívne i na vysoký krvný tlak. Zeler, cesnak a petržlenová vňať sú osvedčené dary prírody, ktoré znižujú vysoký krvný tlak, ale aj vysokú hladinu cholesterolu a tukov v krvi. Vhodné sú i pri opuchoch nôh, pôsobia proti vzniku artériosklerózy. Klíčkový olej s vitamínmi znižuje riziko vzniku artériosklerózy, upravuje srdcovú arytmiu a hypertenziu, znižuje cholesterol a tuky v krvi a upokojuje psychiku. Včelí med má svojím zložením minerálnych látok a enzýmov tiež schopnosť znižovať vysoký krvný tlak. Z ostatných druhov zeleniny určite nevynechajte baklažán, uhorky, cviklu, pór a cibuľu. Z ovocia je hlavným pomocníkom grapefruit (významný obsah draslíka), a tiež egreše, jablká, banány, avokádo či mango.

Falošné hodnoty a správne meranie

Niekedy sa stane, že spanikárime zbytočne. Na tlakomeri sa síce objavili vysoké hodnoty, avšak neboli namerané správne. Ako sa vyhnúť podobným omylom? V prípade, že na meranie tlaku používate ortuťový manometer, výška tlaku odpovedá výške ortuti v tomto prístroji. Meria sa „horný“ – teda systolický a „dolný“ – diastolický tlak.

Zásady správneho merania:
  • Základnou podmienkou na meranie tlaku je ticho a žiadne rušivé vplyvy v miestnosti, v ktorej si ho meriate. Pri meraní by ste mali mať opretý chrbát a nohy voľne položené na podlahe.
- Pred meraním (dve hodiny) nefajčite, nepite nápoje s obsahom [kofeínu](/clanok/44590/kofein-a-jeho-ucinky-na-zdravie), nejedzte, **vyprázdnite si močový mechúr** a aspoň päť minút pred meraním buďte v pokoji. Ak vykonávate ťažkú manuálnu prácu, dve až tri hodiny pred meraním si dajte prestávku. - Ruku, na ktorej je manžeta, **voľne položte na podložku vo výške srdca**. V rovnakej výške by mal byť i tlakomer. Ak by ste túto výšku nedodržali, namerané hodnoty môžu byť skreslené o približne 0,8 mmHg na každý centimeter posunu od predpísanej výšky. Preto ak tlakomer a ruku umiestnite nižšie, ako je vaše srdce, nameriate si falošne vysoké hodnoty a, naopak, ak máte ruku alebo tlakomer vyššie ako srdce, nameriate si menej, ako v skutočnosti máte. Toto sa však netýka len ortuťových teplomerov, extrémne citlivé na takéto polohy sú aj elektronické zápästné tlakomery. - Ďalšou zásadou, ktorú dodržiava minimum ľudí, je fakt, že krvný tlak **nestačí merať len na jednej ruke, ale na oboch**. Ak sú na každej ruke namerané hodnoty odlišné, za správne sa považujú tie vyššie. V prípade, že si meriate len na jednej, zvoľte si pravú ruku, pretože na ľavej bývajú hodnoty tlaku častejšie falošne nižšie. - Aj oblečenie môže mať vplyv na namerané hodnoty. Zvoľte si také, ktoré má **voľné rukávy**, ktoré vás nebudú tlačiť, ani keď sa vyhrnú. - **Meranie opakujte aspoň dvakrát** s časovým odstupom minimálne 2 minúty. Zo zistených hodnôt sa vypočíta priemer. V prípade, že máte nepravidelný srdcový rytmus, meranie opakujte minimálne 5-krát. - Pri niektorých ochoreniach je potrebné **merať tlak nielen v sede, ale aj v stoji**. Takto nameraný tlak si označte. Je dôležitý najmä u [diabetikoch](/choroba/29713/cukrovka), pri závratoch, ale aj pri niektorých druhoch liekov a u starších ľudí.
### Máte dobrú manžetu?

Nehodnoverné hodnoty krvného tlaku môžete namerať i vtedy, keď nemáte k tlakomeru vhodnú alebo vhodne nastavenú veľkosť manžety. Tu platí pravidlo: Čím väčší je objem ramena, tým väčšia musí byť aj plocha manžety stláčajúca rameno. Inak by boli namerané hodnoty falošne vysoké.

Pri meraní manžetu upevníme tak, aby sa jej spodný okraj nachádzal 2,5 až 3 cm nad lakťovou jamkou. Stred nafukovacieho mechúra vo vnútri manžety má ležať priamo nad tepnou, na ktorej meriame krvný tlak – preto pred meraním vyhmatajte pulzovanie tepny. Na niektorých typoch manžiet býva miesto, ktoré má byť umiestené nad lakťovou jamkou farebne označené, dokonca nové druhy manžiet sa automaticky prispôsobujú veľkosti ramena, takže žiadne meranie obvodu a ďalšie peripetie nie sú potrebné.

Klasický alebo digitálny?

Keďže klasický ortuťový tlakomer, ktorý sa používa najviac, si vyžaduje zároveň použitie fonendoskopu, nie je veľmi vhodný pre ľudí, ktorí si merajú tlak sami. Sú určené predovšetkým na použitie v zdravotníckych zariadeniach. Do domácnosti sú teda vhodnejšie elektronické tlakomery, ktoré sú omnoho pohodlnejšie a zároveň vám zmerajú i tep (niektoré ešte rôzne ďalšie hodnoty). Presnosť elektronických tlakomerov sa overuje podľa medzinárodných štandardných protokolov BHS (British Hypertension Society), AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). Keď si kupujete takýto tlakomer, overte si, či bol zhodnotený uvedenými protokolmi.


Prečítajte si aj: Ako správne merať krvný tlak?- - - - - -