Prekyslenie tela vedie k zdravotným ťažkostiam: čo ho spôsobuje?

Príroda je doteraz najmúdrejšou a neprekonanou učiteľkou človeka. Aj v oblasti zdravia a medicíny. Jednou z možností pre zdravší životný štýl, oveľa lepšiu kondíciu a vyššiu spokojnosť so životom je zdravý life manažment. A v rámci neho aj uvedomenie si toho, že prílišné okysličenie tela ničí zdravie i skracuje život človeka. Preto sa oplatí zamerať sa na tzv. omladzujúce odkyslenie.

Pozor na to, aby nevznikla hneď v úvode mýlka z podobností slov odkysličenie a odkyslenie. Odkysličenie je mínusovanie kyslíka, o ktorom hovoriť nebudeme. Odkyslenie je mínusovanie kyselín v tele, o ktorom práve bude aktuálna reč.

Omladzujúce odkyslenie podľa Tepperweina

Jeho základom je poznanie záverov expertov na zdravie a dlhovekosť. Žiarivým príkladom je napríklad dielo od Kurta Tepperweina. Konkrétne kniha nazvaná: „Omladzujúce odkyslenie: Harmonický pomer kyselín a zásad - základ zdravia organizmu“.

Ľudské telo v súčasnosti pri dobrej starostlivosti v modernej civilizácii dáva priestor dožiť sa aspoň 100 rokov. Stovka (vek matuzalemov) už nie je raritou ani v podmienkach Slovenska, kde z 5,4 miliónového obyvateľstva má naša krajina tiež niekoľko stoviek storočných ľudí.


Prečítajte si tiež:

Autoenergetizácia: jednoduchý reštart organizmu


Acidobázická rovnováha

V prírodnom liečiteľstve je základom každej liečby úprava acidobázickej rovnováhy organizmu. Bez toho nemôže byť účinná nijaká liečba. Moderní odborníci na výživu už dlhšie upozorňujú na nevyhnutnosť rovnováhy v hospodárení s kyselinami a zásadami; mnohí to označujú za základ zdravia, aj keď nie v každom prípade to je podložené nezvratným vedeckým dôkazom.

Klasická medicína nie je vždy dostatočne zameraná na acidózu ako príčinu chorôb, ale pokladá ju za poruchu látkovej premeny (rozhodne ju tým však nebagatelizuje). K tomu pristupuje fakt, že v medicíne sa stav kyselín v tele obvykle meria z krvi - lenže práve tá sa (až na zriedkavé výnimky) pomerne striktne udržiava v neutrálnom stave.

V procese látkovej premeny sa v organizme neustále tvoria kyseliny ako močová, uhličitá, mliečna, octová, ba aj soľná (chlorovodíková), ktoré ešte stupňujú stav prekyslenia tela.

Tie, ktoré sa nespracujú zdravými obličkami, sa nevylúčia z tela a telo ničia! Môžu rozožrať dokonca aj kameň alebo kov. Ak sa neneutralizujú zásadami a ostanú v tele, nevyhnutne to vedie k rozličným chorobám.

Prekyslenie je jedna z najnebezpečnejších civilizačných chorôb, lebo zdravie je bezprostredne závislé od acidobázickej rovnováhy nášho tela. Bez schopnosti proporcionality nezvládneme život, bez symetrie nepodáme objektívne optimálny výkon. Bez rovnováhy vitamínov a škodlivín v ľudskom tele nijaká terapia nevedie k skutočnému vyliečeniu.

Asymetrické vrtochy sú varovaním

Hlavné príčiny prekyslenia tela:

nesprávne stravovanie - priveľa bielkovín, cukru, alkoholu, nasýtených mastných kyselín a denaturovaných potravín (čo vlastne už ani nie sú živiny)

nesprávne návyky v jedení - jeme to, čo nepredstavuje prirodzenú potravu, prirýchlo a v nesprávnom čase

jedy ako pochutiny, nikotín, alkohol

toxíny zo životného prostredia (insekticídy, pesticídy a herbicídy)

elektromagnetický smog

chemické lieky

nesprávny spôsob života, vedúci k hnevu, stresu, strachu, agresiám a nezvládnuteľnému psychickému zaťaženiu.

Závery – zhrnutie a odporúčania

Z prekyslenia organizmu vznikajú veľmi početné ťažkosti. Človek sa cíti ochabnuto, je chronicky unavený, zotavuje sa len veľmi pomaly a nedostatočne. Častým následkom bývajú napätie, migréna a rozličné neurózy, pričom sa objavujú aj nevysvetliteľné bolesti. Ak tu nenastane zmena, môže to mať smrteľné následky.

Prekyslenie sa u väčšiny ľudí stalo bežným stavom. Dôkladná očista od kyseliny vedie napokon k psychickému a telesnému zdraviu. A zdravie je základným predpokladom pre lepší výkon, väčšiu spokojnosť i osobnú sebarealizáciu a prosperitu.


Prečítajte si aj tento článok:

Autoenergetizácia: jednoduchý reštart organizmu