Rakovina hrubého čreva a konečníka: ako sme na tom s jej liečbou na Slovensku?

Na Slovensku by sme mali viac uprednostňovať laparoskopické operácie pred výkonmi pri otvorenej brušnej dutine. Na tomto názore sa zhodujú viacerí odborníci. Mnoho preventívnych opatrení má však v moci aj samotný pacient.

Slovensko má nelichotivé prvenstvo vo výskyte karcinómu hrubého čreva a konečníka. Zároveň zaznamenávame na tieto ochorenia aj druhú najvyššiu mieru mortality. V roku 2017 bolo u nás diagnostikovaných 4 562 prípadov rakoviny konečníka a hrubého čreva. V roku 2013 to bolo 4 443 prípadov a v roku 2014 viac ako 4 500 novo diagnostikovaných pacientov.

Tieto čísla ukazujú, že počet novo diagnostikovaných pacientov s týmto ochorením neklesá, skôr naopak.

Základom sú kolonoskopia a testy na okultné krvácanie

Slovensko nedávno spustilo pilotný skríningový program, avšak jeho úspech závisí aj na samotných pacientoch. Opakované a včasné vyšetrenia vďaka modernej diagnostike dnes umožňujú, zachytenie ochorenia už v počiatočnom štádiu. Podľa prednostu II. chirurgickej kliniky FNsP v Banskej Bystrici doc. MUDr. Ľubomíra Marka, PhD. je však nevyhnutné zefektívniť prístup diagnostiky kolorektálneho karcinómu prostredníctvom testov na okultné krvácanie a kolonoskopického vyšetrenia.

Pri kolonoskopii je v súčasnosti problémom dlhšia čakacia. Posledné 2-3 roky sa pohybuje približne na úrovni 2-3 mesiacov.


Prečítajte si tiež:

Ako sa pripraviť na kolonoskopiu?


Dôležitú úlohu zohrávajú najmä opakované testy na krvácanie v stolici (okultné krvácanie), a to najmä u populácie po 50. roku života. Tieto dostanú pacienti zakúpiť aj v lekárňach.

Nízka miera prevencie a nedostatočná zodpovednosť pacientov za svoje zdravie výrazne znižujú ich šance .To sa následne prejavuje v negatívnych štatistikách úmrtnosti na toto ochorenie.

Každoročne zomrie viac ako 1 100 pacientov

„Pri správne nastavenom preventívnom programe a vďaka moderným medicínskym inováciám, ako je endoskopia, kolonoskopia či CT vyšetrenie, dnes vieme odhaliť ochorenie aj vo včasných štádiách, čo zvyšuje pacientom šancu na život,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. chirurgickej kliniky SZU FNsP v Banskej Bystrici. Spôsob liečby a operatívy významne ovplyvňuje aj to, v akom štádiu ochorenia sa pacient dostane na operačnú sálu.

Vďaka včasnej prevencii sa dokáže toto ochorenie zachytiť včas - zistiť a odstrániť niektoré ochorenia (napríklad polypy), ktoré by neskôr viedli ku vzniku rakoviny. Napriek tomu máme tisíce diagnostikovaných pacientov i vysokú úmrtnosť, keďže pacienti prichádzajú neskoro.“ hovorí Nikol Kubaská zo združenia SK+ MED.

Laparoskopické verzus klasické operácie

V súčasnosti je celosvetový trend operovať všetky ochorenia kolorekta laparoskopicky. „Mnoho pracovísk však robí otvorené operácie brušnej dutiny, aj keď by mohli byť pacienti indikovaní na laparoskopický výkon. Nie je pravda, že klasická operácia je lepšia - sú to rovnocenné metódy, s rovnakými onkochirurgickými výsledkami. Laparoskopia má nesporne omnoho viac výhod pre pacienta než operácia pri otvorenej brušnej dutine. Je však náročnejšia pre chirurga, a preto by sa takéto typy operácií mali sústreďovať do centier s vysokým počtom mini invazívnych operácií,“ hovorí doc. Marko.

Na Slovensku laparaskopické operácie vykonávajú zatiaľ len na pracoviskách ako sú Košice - Šaca, Trnava, Banská Bystrica, Martin či Žilina. Kým európsky priemer v počte takýchto zákrokov zodpovedá 60 percentám, u nás sa pohybujeme iba okolo 20 percent. Dôvody sú rôzne - málo vyškolených lekárov, nevôľa narušiť overené rutinné zákroky alebo aj nedostatočné vybavenie.

Medicínske inovácie dnes pokročili. Mini invazívne operácie, laparoskopia a robotika posúvajú možnosti liečby pacientov s rakovinou konečníka a hrubého čreva na vyššiu úroveň. Z takého výkonu jednoznačne benefituje najmä pacient. Ten má omnoho rýchlejšiu rekonvalescenciu bez akýchkoľvek vedľajších efektov. „Chirurgické pracoviská s vysokým počtom laparoskopických operácií majú výrazne nižšie percento následných pooperačných komplikácií a umožňujú vykonať resekčné operácie – bez kolostómie, a to aj pri tzv. nízkosediacich nádoroch konečníka“ hovorí doc. Marko.

„Je zrejmé, že vďaka inováciám v medicínskych technológiách dnes vieme oveľa lepšie a rýchlejšie diagnostikovať kolorektálny karcinóm už v jeho včasných štádiách, ako aj realizovať šetrné operačné zákroky bez nutnosti otvorenia brušnej dutiny. Toto považujeme za významný krok v liečbe pacientov s týmto ochorením,“ hovorí Vladimír Mičieta zo združenia SK+ MED.

Pacienti s vývodom

Pokrok v kvalite života

Medicínske technológie zaznamenávajú mnoho inovatívnych riešení aj v prípade, ak má pacient po operácii vývod (odborne stómiu). Kvalita života pacientov s vývodom sa vďaka inováciám zdravotníckych pomôcok výrazne zlepšila a súčasné riešenia už umožňujú pacientom viesť život takmer bez obmedzení. V porovnaní so situáciou, ktorá bola pre 25 rokmi, sa urobil naozaj veľký proges. Prakticky všetci pacienti s vývodom boli vtedy nútení žiť život v sociálnej izolácii, na invalidnom dôchodku. Nepripadalo do úvahy, aby boli schopní vrátiť sa späť do spoločnosti a už vôbec nie do pracovného procesu.

Pomoc pacientom od zdravotníckeho personálu

Pacienti so stómiou sa však musia naučiť o stómiu starať. K výuke je určená špecializovaná stomická sestra. Tá pacienta oboznámi so všetkými možnosťami ošetrovania vývodu, odporučí mu vhodné pomôcky a prípravky, pacienta sleduje a pomáha mu v prípade ťažkostí.

Pri dobrej starostlivosti o stómiu sa o nej okolie nemusí vôbec dozvedieť. Vo väčšine prípadov pacient môže vykonávať prakticky všetky bežné aktivity. Samozrejme, záleží na jeho celkovej zdravotnej kondícii. V prípade ulceróznej kolitídy dokonca lepšie než pred operáciou,“ hovorí Mgr. Monika Střádalová, PhD., vedúca sestra chirurgického kliniky FNsP v Trnave.

Ďalšia pomoc pre pacientov

Nemálo dôležitý je aj fakt, že stomik, ktorý sa vráti po operácii domov nie je ponechaný sám na seba. Má možnosť obrátiť sa buď na lokálnu pacientskú organizáciu ILCO klub, alebo sa môže obrátiť aj na bezplatné infolinky, kde mu buď poradia, ak má problémy s ošetrovaním stómie, alebo priamo zabezpečia bezplatnú návštevu stomickej sestry priamo u neho doma.


Prečítajte si tiež:

Ako predchádzať rakovine hrubého čreva