Za 10 rokov pribudlo na Slovensku viac ako 60-tisíc astmatikov

Celosvetovo trpí týmto ochorením, ktoré postihuje najmä priedušky a pľúca, viac ako 300 miliónov ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje astmu medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia na svete a predpokladá, že do roku 2025 sa zvýši počet pacientov až na 400 miliónov.

Každoročne 11-tisíc novodiagnostikovaných astmatikov

Na Slovensku máme podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sledovaných v ambulanciách pneumológov a ftizeológov, ale aj ambulanciách klinickej imunológie a alergológie k 31. 12. 2017 viac ako 325-tisíc pacientov a každoročne pribudne 11-tisíc novodiagnostikovaných. Tento dramatický vývoj chorobnosti súvisí najmä s klimatickými zmenami a zhoršujúcim sa životným prostredím. Napriek tomu majú dnes astmatici prístup k moderným a inovatívnym liečbam, vďaka čomu môžu mať chorobu plne pod kontrolou. Lekári však upozorňujú na adherenciu – zodpovednosť pacienta k liečbe a dodržiavanie odporúčaní lekárov.


Pozrite si tiež:

Test kontroly astmy


„Každoročne v ambulanciách pneumológov a klinických imunológov pribúda počet pacientov, ktorým diagnostikujeme astmu. Je to alarmujúci trend, ktorý sa netýka len dospelej populácie, ale aj detí. Astma sa vplyvom zhoršujúceho sa životného prostredia a klimatických zmien dotýka 1 zo 17 obyvateľov Slovenska (celkovo 325 tisíc) a predpokladáme, že do roku 2025 bude trpieť astmou 1 z 12 Slovákov (432 tisíc),“ vyjadrila sa doc. MUDr. Marta Hájková CSc., hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu.

S pribúdajúcim počtom pacientov stúpajú aj náklady na ich liečbu, ktoré sú celosvetovo vyššie ako náklady na HIV a TBC spolu.

Astma verzus alergia

Mnohí toto ochorenie podceňujú a mýlia si astmu s alergiou. Zatiaľ čo alergia je zápalové ochorenie horných dýchacích ciest, pre ktoré je charakteristické najmä svrbenie, kýchanie, výtok z nosa či slzenie a opuch očí. Ide o oveľa závažnejšie ochorenie s odlišnými symptómami než alergia.

„Astma sa prejavuje najmä sťaženým dýchaním, tzv. dýchavicou, dráždivým kašľom či dlhotrvajúcou nádchou. Prvotnými prejavmi astmy je často náhla dušnosť či kašeľ. Najmä výdych pacienta sprevádza pískavý zvuk a sipot, čo je spôsobené opuchom sliznice priedušiek. Astmatik môže pociťovať aj nepríjemný tlak na hrudi, doprevádzaný lapaním po dychu,“ vysvetlil m. prof. Peter Pružinec CSc., primár Kliniky alergológie a klinickej imunológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Pri astme totiž dochádza k zúženiu až uzavretiu lúmenu priedušiek, a to najmä na úrovni vetvenia priedušiek v pľúcach. Pri ťažkej forme astmy sú pacienti vystavovaní astmatickým záchvatom, kedy dochádza k opuchu a zúženiu priedušiek.

V kritických situáciách, astmatický záchvat bez pomoci lekára môže končiť smrťou pacienta,“ upozornil m . prof. Pružinec.

Možnosti liečby astmy

Napriek zvyšujúcej sa incidencii tohto ochorenia majú pacienti s astmou dobré možnosti liečby. Tie spočívajú najmä v podávaní protizápalových liekov (tzv. kontrolórov) a záchranných liekov (tzv. uvoľňovačov). Súčasná medicína preferuje inhalačné podávanie liečiv pre astmatikov. „U pacientov, u ktorých napriek vysokým dávkam inhalačnej liečby nie sme schopní dosiahnuť kontrolu nad ich ochorením, odporúčame inovatívnu biologickú liečbu. Práve táto umožňuje pacientom mať astmu pod kontrolou, čím prispieva k vyššej kvalite jeho života,“ povedala MUDr. Helena Leščišinová, primárka oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb NsP sv. Jakuba v Bardejove.

„Pacienti by však mali byť disciplinovaní, zodpovední k liečbe a odporúčaniam lekárov. Astma je totiž nevyliečiteľné ochorenie, vyžadujúce si nielen dôslednú diagnostiku, ale aj pravidelné kontroly u lekára a dôsledné dodržiavanie liečby zo strany pacienta,“ upozornila primárka Leščišinová.

Kontrola ochorenia je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú liečbu a vyžaduje si obojstrannú spoluprácu lekára aj pacienta. Liečba astmy je doslova pacientovi „šitá na mieru“ a jej cieľom je minimalizovať príznaky ochorenia, zamedziť astmatickým záchvatom a zabezpečiť pacientom kvalitný a zdravý život.


Pozrite si tiež:

Test kontroly astmy