Združenia a spolky pre astmatikov

Pacientska nezisková organizácia - Združenie astmatikov SR vznikla v marci 2003 z dôvodu potreby šírenia prevencie, osvety, zabezpečenia dostupnosti kvalitnej liečby a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou na Slovensku.

Združenie astmatikov Slovenskej republiky

Pacientská nezisková organizácia - Združenie astmatikov SR vznikla v marci 2003 z dôvodu potreby šírenia prevencie, osvety, zabezpečenia dostupnosti kvalitnej liečby a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou na Slovensku.

Web: www.zasr.sk


Alergoimun – Združenie podporujúce ľudí s alergiami, prieduškovou astmou a poruchami imunity

Občianske združenie vzniklo v roku 2003 s cieľom podporovať edukačné aktivity ľudí s alergiami, astmou a poruchami imunity.

Adresa: Československej armády 27, 04001 Košice IČO:35551861
Bankové spojenie: 6408672/5200
kontakt@alergoimun.sk
Predseda združenia : MUDr. Martin Lešťan
Revízor združenia : Marián Gaj