Psychické zdravie u ľudí vyššieho veku

Choroba môže prísť v každom veku, ibaže u starších ľudí existuje aj vyššie riziko rozvinutia niektorých psychických porúch a ich komplikácii. Preto počúvajme signály svojho tela a ak treba, neváhajme, vyhľadajme lekára!

Duševné zdravie – ako ho môžeme definovať?

Nie je to len neprítomnosť duševnej poruchy. Ide o stav, kedy všetky duševné pochody prebiehajú harmonicky. Umožňujú správne, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety. Je to stav uvedomenia si vlastnej hodnoty, možností a schopností. Zároveň je to schopnosť udržiavať si vzťahy a psychickú pohodu.

Pomôže nám psychohygiena?

Ako kedy a ako komu. Nepoznáme však človeka, ktorý by odmietal psychickú pohodu a vnútornú radosť. No nie každý vie, ako na to.

Čo môžeme očakávať od psychohygieny?

Sú to zásady, návody, ktorými môžeme podporovať svoje duševné zdravie. Mali by sa stať súčasťou nášho životného štýlu, nemali by „hasiť“ iba vzniknuté problémy.


Prečítajte si tiež:

Pomoc seniorom nielen z úcty, ale aj pre radosť


Ako na to?

Životospráva - zásady stravovania (vyvážená strava - bielkoviny, tuky, sacharidy, strava bohatá na vitamíny, minerálne látky, pravidelné stravovanie, jesť v menších množstvách a častejšie).

Dostatočný spánok - 6,5 až 9,5 hodín, v zmysle zásady „spať toľko, koľko si žiada organizmus“ a dodržiavať pravidelný čas.

Vyhýbanie sa návykovým látkam, negatívne ovplyvňujúcim procesy v mozgu. V prvom rade sú to lieky, ktoré často užívame v nevhodnej kombinácii a veľké množstvo analgetík. Nedá sa vylúčiť ani nikotín a alkohol.

Budovať si rodinné, partnerské a priateľské vzťahy, napomáhajúce k pocitu spolupatričnosti a k duševnej pohode.

Psychohygienu netreba podceňovať!

Dostupné štatistky varujú:

  • Závažnými príznakmi psychického ochorenia trpí 20-30% ľudí nad 60 rokov.

  • Pomerne vysoký výskyt samovrážd je u ľudí vo veku nad 65 rokov.

  • 4% ľudí nad 65 rokov trpí na demenciu Alzheimerovho typu (tá tvorí 2/3 demencii). Od 70. roku života výskyt Alzeheimerovej choroby neustále narastá.

Prečo sa ľudia zdráhajú vyhľadať psychiatra?

Žiaľ, je to tak, veľa ľudí a nielen vo vyššom veku sa zdráha vyhľadať lekára, ktorý by mohol pomôcť odstrániť alebo aspoň zmierniť ich ťažkosti.

Niektorí sa za svoje ťažkosti dokonca hanbia.

Neignorujme badateľné zmeny v správaní

Demencia je považovaná za najrozšírenejšiu psychickú poruchu, postihuje okolo 5% ľudí nad 65 rokov. Niektorí odborníci hovoria, že je to aj viac. Niekedy môže isť aj o iný problém – depresiu.

Tá sa často zamieňa s demenciou.

Kedy treba vyhľadať lekára?

Rozhodne, ak problémy trvajú dlhšie ako dva týždne a prejavujú sa:

  • pocitom bezcennosti, beznádeje, neprimeraného pocitu viny, smútkom, plačlivosťou bez príčiny, nervozitou, podráždenosťou

  • zhoršením pamäte, neschopnosťou sústrediť sa, zmätenosťou až dezorientáciou

  • myšlienkami na smrť alebo samovraždu, prípadne iné ťažkosti, ktoré si človek nevie vysvetliť

  • telesnými problémami, ako strata chuti do jedla alebo naopak zvýšený apetít, únava, nespavosť, prípadne zvýšená potreba spánku


Prečítajte si aj tento článok:

Preventívne lekárske prehliadky s osobitným aspektom na seniorov