Intolerancia laktózy: kedy sa vyskytuje a ako sa pri nej stravovať?

Intolerancia je neschopnosť človeka znášať určité potraviny, enzýmy, lieky. Inak povedané, ide o neznášanlivosť. Laktózová intolerancia patrí medzi poruchy trávenia, spôsobené poruchou vstrebávania laktózy (mliečny cukor, ktorý sa nachádza v mliečnych výrobkoch).

Čo je laktózová intolerancia?

Ak enzým laktáza v ľudskom tele chýba alebo je jeho produkcia nedostatočná, dochádza k intolerancii laktózy (enzým laktáza je prírodný enzým, ktorý sa nachádza v tenkom čreve).

Odborné štúdie hovoria o tom, že až u 20% ľudí sa neprodukuje enzým laktázy v dostatočnom množstve, čo vedie k problémom s trávením mlieka a výrobkov z neho. Ďalšie populačné štúdie hovoria o tom, že teraz trpí laktózou intoleranciou zhruba 75% svetovej populácie (5-17% Európanov, 44 % Američanov, 60-80% Aziatov a Afričanov).

Laktózová intolerancia je pomerne časté ochorenie a postihuje ľudí v každom veku, dospelých i deti.

U detí býva toto ochorenie dočasné. Veľa ľudí si ho mýli s alergiou na kravské mlieko. V tomto prípade nejde o alergiu, ale o enzymatickú poruchu. V prípade intolerancie laktózy hovoríme o vrodenej, prvotnej (primárnej) a druhotnej (sekundárnej).


Prečítajte si tiež:

Príznaky a príčiny laktózovej intolerancie


Vrodená intolerancia

Vrodená intolerancia sa môže vyskytnúť u deti už pri kojení. Štatistiky hovoria o tom, že postihuje 2-5% kojencov. U 95% detí, trpiacich na laktózovú intoleranciu sa ochorenie objaví počas prvého roka života. Jediným riešením je bezlaktózová diéta. Vo väčšine prípadov sa vyzretím orgánových systémov problém upraví.

Prvotná (primárna) intolerancia laktózy

Spôsobená je geneticky. U človeka je najvyššia produkcia laktázy v kojeneckom veku. Zhruba od druhého roku života rapídne klesá. Dospelý človek v porovnaní s kojencom produkuje asi 1/10 laktázy. Väčšina ľudí nad 60 rokov života má problém s strávením laktózy. Tento typ laktózovej intolerancie nie je vo svete rozšírený rovnako.

Štatistiky poukazujú na to, že najviac postihuje pôvodných obyvateľov Ameriky, Afriky, Ázie, oveľa menej sa vyskytuje u obyvateľov Európy.

Druhotná (sekundárna) intolerancia laktózy

Jej výskyt je pomerne vzácny. Vzniká u ľudí, ktorí pôvodne nemali problémy, tolerovali laktózu, ibaže ich situácia sa zmenila napríklad pri ochorení celiakia (neznášanlivosť lepku), zápalových ochoreniach čriev alebo v dôsledku užívania antibiotík, ovplyvňujúcich črevnú mikroflóru.

Príznaky laktózovej intolerancie

V prípade, že nie sú dodržiavané diétne opatrenia, môže laktózová intolerancia spôsobovať tráviace ťažkosti: bolesti brucha, kŕče, nadúvanie, plynatosť, prelievanie črevného obsahu, zvýšený odchod plynov, kyslo zapáchajúcu hnačku. Závažnosť príznakov môže byť rôzna. Záleží na tom, koľko laktózy je telo schopné vstrebať a koľko jej sami prijmeme potravou. Príznaky sa objavujú cca 30 – 120 minút po požití mlieka a mliečnych výrobkov.

Kde sa laktóza nachádza?

Laktóza – mliečny cukor je súčasťou mlieka a mliečnych výrobkov.

Bez laktózy neznamená bez mlieka, laktózu obsahujú iba niektoré mliečne výrobky.

Syry sú povolené, okrem mäkkých tavených. Aj tvrdé a zrejúce syry sú pomerne dobre tolerované. Rovnako sú povolené kyslomliečne výrobky ako je jogurt, acidofilné mlieko, zakysanka, cmar, keďže obsahujú probiotické kultúry a tie napomáhajú štiepeniu laktózy. Rovnako bez obsahu laktózy je aj sójové mlieko.

Ibaže pozor treba dať na obsah laktózy v liekoch! Tá sa do nich často pridáva.

Liečba laktózovej intolerancie

Vzhľadom k tomu, že intolerancia laktózy nie je chorobou v pravom slova zmysle, skôr ako o liečbe by sme mali hovoriť o prevencii. Samozrejme, že diagnostika a liečba patrí do rúk lekára! Od rodičov, či od dospelého pacienta sa vyžaduje disciplína a dodržiavanie nízkolaktózovej až bezlaktózovej diéty podľa individuálnej tolerancie.

Dnes na trhu existuje veľké množstvo bezlaktózových výrobkov. Kravské mlieko sa dá nahradiť sójovým, mandľovým, ryžovým, prípadne iným rastlinným mliekom. Dôležité je sledovať si aj skryté mlieko v potravinách, napríklad sladké, slané pečivo, plnené oblátky, instantné pokrmy... To znamená poctivo čítať obaly potravín a pýtať sa predavačov.


Pozrite si aj tento tip:

Zmrzlina aj pre intolerantných na laktózu