Asociácia na ochranu práv pacientov: Obávame sa zbytočného vytvárania napätia medzi pacientom a jeho lekárom, keďže plnú zodpovednosť za podanie neregistrovanej vakcíny bude niesť lekár

Očkovanie je bezpochyby najefektívnejší spôsob ako zastaviť šírenie a zmierniť dopady ochorenia COVID-19. Aj napriek súčasnému nepriaznivému vývoju situácie na Slovensku však Asociácia na ochranu práv pacientov považuje za dôležité rešpektovať oficiálne postupy a inštitúcie vrátane tých, ktoré zodpovedajú za kontrolu a schvaľovanie humánnych liečivých prípravkov, vrátane vakcín.
ruská vakcína Sputnik V

Zdroj: Flickr.com

Asociácia na ochranu práv pacientov, ktorá poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti, a tiež sa podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov, pripravila stanovisko k používaniu neregistrovaných vakcín proti COVID-19 na Slovensku. Píše sa v ňom:

Pacienti sú často veľmi zraniteľní z titulu svojho základného ochorenia a pridružených komorbidít, neraz aj v kombinácií s vyšším alebo vysokým vekom, čo riziko ešte potenciuje.

Preto považujeme za jediný zodpovedný postup takúto populáciu očkovať riadne preverenými, otestovanými a schválenými vakcínami.

Aj napriek tomu, že podanie vakcíny je dobrovoľné, netreba opomínať základné práva pacientov zakotvené v Európskej charte práv pacientov.

Podľa nej má každý jednotlivec právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví, tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume.

Považujeme preto za mimoriadne dôležité, aby sa v prípade podania akejkoľvek neregistrovanej vakcíny pristupovalo k informovanému súhlasu, ktorý podpisuje pacient, ešte zodpovednejšie. Každá vakcína bez rozdielu musí v prvom rade spĺňať kritéria bezpečnosti.

Je na zvážení každého, či preferuje urýchlené očkovanie alebo je schopný počkať na dostupnosť ďalších vakcín. Obávame sa však aj zbytočného vytvárania napätia medzi pacientom a jeho lekárom, keďže plnú zodpovednosť za podanie neregistrovanej vakcíny bude niesť lekár.

Očakávame od zodpovedných úradov, že oboznámia pacientov aj verejnosť s plánovanou dostupnosťou všetkých vakcín – typom vakcíny, termínom a množstvami, ktoré budú prichádzať na Slovensko a ich vhodnosťou pre jednotlivé skupiny obyvateľstva vzhľadom na vek a diagnózu. Iba v kontexte takýchto informácií sa môžu pacienti zodpovedne rozhodovať.

Dôrazne chceme upozorniť, a zároveň, poprosiť zodpovedných a celú verejnosť, aby rešpektovali potrebu prednostne v rámci daných kapacít očkovať starých a/aj chorých, a rovnako aj právo výberu vakcíny.

Je to jednak etické, ale podľa vyjadrení vedeckých kapacít a z nadobudnutých skúseností z epidémií aj najefektívnejšie, pretože to najskôr odbremení nemocnice od najťažších pacientov a najrýchlejšie zníži úmrtnosť.


Mohlo by vás zaujímať:

Vedci zaznamenali už takmer 4000 mutácií koronavírusu! Najobávanejšou je juhoafrická

Oxfordská vakcína zrejme neposkytuje dostatočnú ochranu pred juhoafrickou mutáciou koronavírusu, vyplýva z najnovšej štúdie