Alzheimerova choroba začína nenápadne a pomaly. Dnes ňou trpí až 60 tisíc Slovákov!

21. september je vyhlásený za Svetový deň Alzheimerovej choroby, ktorý poukazuje na potrebu pochopenia a podpory ľudí s týmto ochorením. Pacientom s Alzheimerom sa venuje aj neurologička MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová.

Zdroj: Pexels.com

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení, na Slovensku je ňou postihnutých približne 60 tisíc ľudí.

,,S ochorením sa stretávam pomerne často, podľa štatistík je v súčasnosti na svete 46,8 miliónov ľudí postihnutých demenciou Alzheimerovho typu, pričom každoročný prírastok je 4 a pol milióna nových prípadov,“ hovorí neurologička MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová.

Čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu?

,,Určite je to kombinácia genetických a environmentálnych vplyvov. Je to neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom ubúdajú mozgové bunky a strácajú svoju funkciu. Na vine je bielkovina - amyloid beta, ktorá sa zhlukuje do amyloidných plakov a nervové bunky poškodzuje. Čisto genetická, tzv. familiárna forma je zriedkavejšia, väčšinou ide o tzv. sporadické prípady,“ vysvetľuje lekárka.

Nepoznáme fungujúcu prevenciu, ale odporúča sa zdravý životný štýl. Dôležitá je liečba ochorení, ktorými človek trpí, ako napríklad aj liečba hypertenzie.

Odborníci sa zhodujú v jednom – veľmi dôležité je príznaky Alzheimerovej choroby nepodceňovať a čo najskôr navštíviť odborníka.

Medzi najčastejšie patria porucha krátkodobej pamäti, náhla zmätenosť v známom prostredí, predlženie času vykonávania bežných denných aktivít, problémy s platením účtov či s administratívnymi úkonmi. Laici si ju často pletú s demenciou.

Demencie sú však skupina ochorení spôsobujúce poruchu pamäti a mnohé iné symptómy. Príčiny sú rôzne, jedna a najčastejšia je Alzheimerova choroba, ale sú mnohé ďalšie, napríklad vaskulárna demencia spôsobená mnohopočetnými infarktami mozgového tkaniva.

Vždy je dôležité hľadať potenciálne ovplyvniteľnú príčinu (napríklad znížená funkcia štítnej žľazy) a rizikové faktory, teda pri vaskulárnej demencii liečiť aterosklerózu, znižovať krvnú zrážanlivosť, vysoký krvný tlak, srdcové problémy a podobne.

,,Pacient postupne s progresiou ochorenia stráca schopnosť sa sám o seba postarať, prestáva rozpoznávať blízkych, je inkontinentný, nevie sa sám najesť, býva zmätený, občas aj agresívny alebo paranoidný. Veľa pacientov končí v domovoch pre pacientov s demenciou, mnohí majú opatrovateľskú službu doma, u niektorých to zvládajú príbuzní, ale je to náročne, pretože je to 24 hodinová práca,“ opisuje rôzne príklady MUDr. Ronnie Šandorová Traubnerová.

Alzheimerovu chorobu zatiaľ vyliečiť nevieme , ale existujú lieky, ktoré spolu s podpornou liečbou môžu vývoj ochorenia spomaliť. Starostlivosť o pacienta trpiacim týmto ochorením je veľmi náročná.


Prečítajte si aj:

5 jednoduchých spôsobov, ako znížiť riziko vzniku Alzheimerovej choroby

V USA schválili prvý liek proti Alzheimerovej chorobe!