Svetové dni

Svetový deň astmy

Svetový deň ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

Svetový deň malárie - 25. apríl

Európsky imunizačný týždeň

Európsky deň práv pacientov

Svetový deň tuberkulózy

Dni zdravých žíl

Svetový deň vody

Svetový deň obličiek

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb

4. február 2013 - Svetový deň proti rakovine

Svetový deň pohybom ku zdraviu

Svetový deň vody 2012

Medzinárodný deň boja proti AIDS

Dni duševného zdravie zdravia - dni nezábudiek 2011

Svetový deň životného prostredia

Slovenský národný deň sklerózy multiplex

Svetový deň hypertenzie - 17. máj

Svetový deň hemofílie

Konzumujete to správne ovocie?