Svetové dni

Nezabudnite na svoju pamäť. Týždeň mozgu začína 14. marca

Svetový deň bez mäsa

Svetový deň AIDS

Svetový deň diabetu

Svetový deň psoriázy

Svetový deň osteoporózy

Svetový rok proti bolesti

Svetový deň výživy

Deň bielej palice

Svetový deň duševného zdravia

Dni zdravého srdca 2010

Svetový deň Alzheimerovej choroby

Svetový týždeň dojčenia

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň sklerózy multiplex

Svetový deň hepatitídy

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca

Mesiac uvedomenia si stresu

Deň narcisov – deň boja proti rakovine

Prvé výsledky dňa narcisov - polnoc