Jogová pozícia hlava koleno: rozvíjanie sily a pružnosti chrbtice i aktivity vedomia – 2. časť

Pred precvičením tejto pozície je dobré sa zahriať napríklad pozdravmi slnka, polmesiacom v stoji, či trojuholníkmi v ľahu. Intenzívne nasadenie aktivity v chrbtici sa totižto ľahšie vybuduje po určitej fyzickej príprave.
Jogová pozícia hlava koleno

Miriam Bellušová | Zdroj: súkr.archív

K vykonaniu pozícií je vhodné aj prípravné pozorovanie ich obrazu v ideálnej, estetickej forme, napríklad na fotografiách. Snaha priblížiť sa ideálnej forme motivuje cvičiaceho k postupnému prekračovaniu hraníc, rozvíja aktivitu chrbta do ďalekého záklonu a ďalekého predklonu.

Poloha hlava koleno – aktívny pohyb spojený s rozvojom vnímavosti

Zaoberanie sa polohou hlava koleno (sanksr.= paścimottānāsana) vyžaduje trpezlivé hľadanie ideálnej formy. Tou je spojenie hornej a dolnej polovice tela nízko pri zemi, v sede s vystretými nohami a tiež vystretým chrbtom. Pozícia je obrazom priblíženia sa zemi, obrazom schopnosti znášať napätie a nepohodlie pri súčasnom aktívnom napredovaní. Je obrazom konkrétneho sebaprekonania sa a vlastného spoznávania sa v náročnom dianí. Kto sa v tejto pozícií ľahko nevzdáva, posilňuje svoje životné sily a zdravie výnimočných spôsobom.

Pre vykonanie pozície zaujmite sed na zemi s vystretými nohami. V prípravnej fáze vedome budujete silu v oblasti krížovej kosti tým, že silu z nôh smerujete do panvy a spevňujete sa v bokoch. Panva je mierne podsadená, chodidlá smerujú špičkami hore. Stred chrbta napriamujete, v oblasti pliec a krku udržiavate uvoľnenie a pokoj. Aktivitu v strednom chrbte zvýrazníte tým, že zdvíhate vystreté paže nad hlavu a formujete mierny hrudný záklon. Tým je chrbtica pripravená na zaujatie pozícií.

Ak je takýto sed pre vás náročný, môžete mierne pokrčiť kolená. Pri sklone guľatiť sa v chrbte cvičte sprvu len mierny, vysoký predklon a až postupne, ako sa telo priučí tejto forme, veďte chrbát nižšie k zemi.

S predstavou diaľky vchádzate odhodlane do mierneho predklonu, v ktorom neustále udržiavate pnutie v strednom chrbte. Stredný chrbát sa teda vystiera a spodnou časťou trupu sa priťahujete pomaly k stehnám. Smerovanie do predklonu má charakter rastu a diaľky, telo sa postupne zatvára v predklone s rovným trupom a vystretými nohami. Podobá sa zatvárajúcim sa kliešťom, ktoré sa nevedia v strede ohnúť.

Na hranici možného ďalekého predklonu zotrvávate v neustálom aktívnom pnutí, voľne dýchate a kladiete ruky na lýtka, alebo nimi obopínate členky. Pri položení rúk na nohy sa zvýrazní uvoľnenie v pleciach, avšak aktivita stredného chrbta – regiónu látkovej premeny a tvorby telesného tepla – neustáva. Pozíciu môžete aktívne formovať 1 až 3 minúty, neskôr s pribúdajúcou silou chrbta aj 5 minút. Aktivita stredného chrbta podporuje veľmi silne tvorbu vnútorného tepla. Toto sa šíri radiálne zo stredu tela do jeho okrajových častí.

Pred návratom z pozície zdvíhate ruky do vzduchu, znovu sa napriahnete do diaľky a s vystierajúcim sa stredným chrbtom sa svižne vrátite do rovného sedu. Pre uvoľnenie môžete zaujať pozíciu ľahu na chrbte.

Samotnú pozíciu cvičíte aspoň 3-krát po sebe, pričom s opakovaným vykonaním vnímajte, ako sa mení poddajnosť chrbta smerom k vystieraniu a dĺžke.

Úvaha sprevádzajúca toto cvičenie

Trpezlivé prekonávanie samého seba v aktívnom vyrastaní do diaľky, pri súčasnom zachovaní ľahkosti pliec a budovaní sily v oblasti krížov, prináša pocit jemnej radosti a bdelého vedomia.


Pozrite si aj predchádzajúcu časť:

Jogová pozícia polmesiac: rozvíjanie sily a pružnosti chrbtice i aktivity vedomia – 1. časť