Len 2 hodiny týždenne strávené v prírode vám zlepšia zdravie

Radi ste sa v detstve hrali vonku, chodili do lesa či na výlety do prírody? Ponechajte si v sebe kúsok dieťaťa aj v dospelosti. Nedávna štúdia totiž dokazuje, že aj minimálny čas strávený vonku pomôže fyzickému i psychickému zdraviu.

Koľko času by ľudia mali tráviť v prírode?

Výskum použil odpovede 20 000 dospelých v Anglicku v rámci každoročného vládneho poradenského prieskumu o angažovanosti v prírodnom prostredí. Na základe týchto odpovedí vedci vytvorili profil o tom, koľko času strávil každý z 20 000 respondentov týždenne v prírode.

Vedci zistili, že ľudia, ktorí strávili aspoň dve hodiny týždenne v prírode, hlásili lepšie zdravie alebo vyššiu úroveň pohody než ľudia, ktorí v prírode nestrávili žiadny čas. Ľudia, ktorí strávili v prírode čas menší ako dve hodiny, nehlásili zlepšenie zdravia a pohody, rovnako ako tí, ktorí nešli von vôbec.

Pri trávení 5 a viac hodín týždenne v prírode sa však zatiaľ nezistili žiadne dôkazy o ďalších zdravotných benefitoch.

Dvojhodinový prah

Táto dvojhodinová hranica trávenia času v prírode bola účinná pre všetky kategórie: starších i mladších, mužov i ženy, ľudí v mestách i vidieckych oblastiach, ľudí chudobných i bohatých, dokonca osoby s dlhodobou chorobou alebo invaliditou.

Takisto je čas strávený v prírode dobrý aj na elimináciu stresu a zníženie vyplavovania stresových hormónov. Keďže takmer každý človek má prístup do parku, lesa, k jazeru, nájsť si 120 minút týždenne čas by nemal byť problém.


Prečítajte si tiež:

Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2019