Články označené značkou 'Mozog'

Poruchy tvorby hormónov hypofýzy

Subarachnoidálne krvácanie

Epidurálne krvácanie (epidurálny hematóm)

Rakovina srdcovej predsiene (atriálny myxóm)

Rakovina mozgu

Zápal mozgových blán (meningitída)

Zápal očného nervu (retrobulbárna neuritída)

Orbitocellulitída (orbitocellulitis)

Odlúčenie sietnice

Wernického encefalopatia