Choroby, Ochorenia

Disociálna porucha osobnosti

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Dystýmia

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Lupiny

Redakcia ZDRAVIE.sk

Hypotenzia - nízky krvný tlak

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Zvýšená kyselina močová (hyperurikémia)

MUDr. Nina Paššáková, absolventla LFUK v odbore všeobecné lekárstvo

Afty (stomatitis aphtosa)

MUDr. Katarína Veličová, stomatológ

Mikrospánok

MUDr. Andrea Kilárová, všeobecný lekár

Non - Hodgkinov lymfóm

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Zuby múdrosti (Zaklinený zub)

MUDr. Katarína Veličová, stomatológ

Bolesť hrdla

Helena Janúšková, študentka Farmaceutickej fakulty UK

Tetánia - metódy diagnostiky a liečby

Redakcia ZDRAVIE.sk

Kašeľ

doc. MUDr. Martin Brezina, CSc., pediater, pneumológ, ftizeológ

Tŕpnutie tváre, prstov, rúk, nôh

MUDr. Mária Mikulová, internista

Dyspepsia

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Syndróm dráždivého čreva - Irritable Bowel Syndrom (IBS)

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc., genetická toxikológia a prevencia rakoviny

Vírusové a bakteriálne respiračné infekcie - kedy je vhodná antibiotická liečba?

MUDr. Mária Mikulová, internista

Cukrovka - Diabetes

MUDr. Adriana Ilavská, diabetológ

CHOCHP - Chronická obštrukčná choroba pľúc

doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., internista, pneumológ, ftizeológ

Nádcha

MUDr. Juraj Berkovič, otorinolaryngológ

Poruchy pozornosti u dospelých

Mgr. Daniel Herda, poradenský psychológ, psychoterapeut