Choroby, Ochorenia

Bolesť na hrudníku

MUDr. Mária Mikulová, internista

Pľúcna embólia

MUDr. Mária Mikulová, internista

Opuchové stavy

MUDr. Mária Mikulová, internista

Dýchavica - pocit nedostatku vzduchu

MUDr. Mária Mikulová, internista

Chrápanie

MUDr. Andrea Kilárová, všeobecný lekár

Cytomegalovírus (CMV)

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Krívanie

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Úzkosť v 21. storočí

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Disociálna porucha osobnosti

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Dystýmia

Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológ

Lupiny

Redakcia ZDRAVIE.sk

Hypotenzia - nízky krvný tlak

MUDr. Jozef Klinovský, všeobecný lekár

Zvýšená kyselina močová (hyperurikémia)

MUDr. Nina Paššáková, absolventla LFUK v odbore všeobecné lekárstvo

Afty (stomatitis aphtosa)

MUDr. Katarína Veličová, stomatológ

Mikrospánok

MUDr. Andrea Kilárová, všeobecný lekár

Non - Hodgkinov lymfóm

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Zuby múdrosti (Zaklinený zub)

MUDr. Katarína Veličová, stomatológ

Bolesť hrdla

Helena Janúšková, študentka Farmaceutickej fakulty UK

Tetánia - metódy diagnostiky a liečby

Redakcia ZDRAVIE.sk

Kašeľ

doc. MUDr. Martin Brezina, CSc., pediater, pneumológ, ftizeológ